Rozdziel, jak ci wygodniej

Dochód z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej trzeba oddzielić od uzyskanego poza nią. Jest on bowiem zwolniony z podatku do wysokości określonej przez przepisy podatkowe. Lepiej, żeby przedsiębiorca zrobił to sam – w przeciwnym razie wysokość takiego dochodu zostanie oszacowana przez urząd skarbowy. W praktyce okazuje się, że wydzielenie organizacyjne działalności w strefie (tego wymagają przepisy), nie musi być sformalizowane. Nie trzeba zatem powoływać odrębnej spółki w strefie, ani wyodrębniać oddziału czy zakładu, a dochody można wydzielić rachunkowo. Takie rozwiązanie jest najprostsze i najtańsze. Oznacza po prostu wydzielenie grupy kont księgowych, na których rejestrowana będzie działalność pozastrefowa. Inną metodą jest utworzenie oddziału. Przedsiębiorcy decydują się na to przede wszystkim wtedy, gdy wynika to z rodzaju prowadzonej działalności: tak zrobiła firma Plastal z Gliwic, produkująca plastikowe części do samochodów. Utworzyła oddział w Poznaniu, poza SSE, bo transport produktów do odbiorców okazał się zbyt drogi. Niektórzy decydują się na oddział, bo sądzą, że wówczas urzędnicy skarbowi nie zakwestionują im wyliczenia dochodu zwolnionego z tytułu działalności w strefie. Niestety, takiej gwarancji nie ma – najpewniejszą metodą na uniknięcie problemów podatkowych jest po prostu prawidłowe przyporządkowanie przychodów i kosztów do działalności strefowej i pozastrefowej.

Więcej w dochód, Podatki
Rozliczanie w deklaracji za I kwartał

Przedsiębiorcy rozliczający się z VAT kwartalnie muszą pamiętać, by w rozliczeniu za pierwszy kwartał – składanym do 25 kwietnia – sporządzić roczną korektę VAT naliczonego za 2005 rok. Dotyczy to...

Zamknij