Ile godzin wolno pracować w szkodliwych warunkach

Czytelnik Rzeczpospolitej pyta, ile godzin dziennie może pracować lakiernik samochodowy i czy należy mu się dodatek za pracę w szkodliwych warunkach. Agata Lankamer, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada, że w przepisach prawa pracy nie ma wykazu prac szczególnie szkodliwych dla zdrowia pracowników. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 1983 roku zawarty jest jedynie wykaz pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – znajduje się wśród nich lakierowanie ręczne lub natryskowe – niezhermetyzowane. O tym, czy dana praca będzie należeć do szczególnie szkodliwych dla zdrowia, decyduje zatem pracodawca po konsultacji z przedstawicielami pracowników – mogą nimi być związki zawodowe lub członkowie załogi wybrani w dowolnym trybie. Jeżeli w firmie nie ma takiej reprezentacji, przełożony ustala to bezpośrednio z zatrudnionymi, ale po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. W praktyce najczęściej uważa się, że pracą szczególnie szkodliwą jest taka, która zagraża zdrowiu pracownika z powodu występujących na stanowisku lub w zakładzie pracy m.in. substancji trujących. Skala niebezpieczeństwa powinna przy tym uniemożliwiać zatrudnienie w podstawowym wymiarze czasu pracy. Wykaz takich prac ustalany jest w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu – u pracodawców zatrudniających mniej, niż 20 pracowników, którzy nie muszą tworzyć regulaminu pracy. Szef jest zobowiązany do skrócenia czasu pracy zatrudnionym na wymienionych stanowiskach. Można to zrobić poprzez ustanowienie przerw wliczanych do czasu pracy lub obniżenie norm tego czasu. Liczbę godzin, o które czas pracy zostanie skrócony, ustala pracodawca, uwzględniając wyniki pomiarów i badań środowiska pracy. Powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Można go wypłacać jedynie na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych.

Ostatnie zapytania:

  • lakiernictwo natryskowe szkodliwosc
  • skrócony czas pracy w warunkach szczególnych
  • jak długo można pracować w masce lakiernicze
  • ile godzin można pracować w warunkach szkodliwych
  • ile godzin na dobę można pracować w warunkach szkodliwych
  • praca w warunkach szkodliwych przerwy
  • jakie przerwy ma lakiernik i co mu sie nalezy
  • lakiernik prawo pracy
  • czy lakiernicy mogą pracować w elastyce
  • czas pracy lakiernika
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zmienić grafik czasu pracy

Każdy pracodawca ma organizować pracę zgodnie z przepisami oraz w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy. W tym celu powinien stworzyć harmonogram czasu pracy. Nie jest to jednak obowiązkiem każdego...

Zamknij