Transport, logistyka, technologie

Przyszłość rynku transportowego to przede wszystkim przewozy drobnicowe, wynika to m.in. z obserwowanego zwiększania się częstotliwości dostaw wraz ze zmniejszeniem przewożonych partii towarów. To skutek tendencji do minimalizacji zapasów niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji. Ta tendencja ma wpływ na zmniejszanie zamawianych jednorazowo partii towarów i cały łańcuch dostaw, od składania zapotrzebowania na surowce, przez lepsze planowanie produkcji, po wydajniejsza dystrybucję. Procedura celna kiedyś trwała nawet kilka dni. Obecnie system dostaw staje się szybszy. Jedynymi czynnikami czasochłonnymi są teraz odległość oraz czynniki związek z załadunkiem lub rozładunkiem, zależne wyłącznie od spedytora. Koszty transportowe przewozów drobnicowych są wyższe (w przeliczeniu na jednostkę transportową) niż przewozy pojazdowe. Szersze spojrzenie na koszty logistyczne, ma szczególnie na koszty powierzchni do przetrzymywania zapasów, zamrożonego kapitału w towarze i koszty administracyjne związane z przygotowywaniem towarów, skłaniają do korzystania z przewozów drobnicowych di do rezygnacji z całopojazdowych. Widać to w przypadku przewozów międzynarodowych. Spośród usług logistyczno – transportowych oprócz przesyłek kurierskich, to właśnie drobnice czeka największy rozwój. Część pilnych dostaw dokonywanych dotychczas drogą lotnicza jest przewożona z wykorzystaniem usług drobnicowych. Jest to rozwiązanie dużo korzystniejsze pod względem ekonomicznym. Polska ze względu na położenie geograficzne, ma szanse stać się centrum logistycznym dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Czołówka europejskich operatorów drobnicowych jest stałą od lat i zaliczają się do niej DHL, Frans Maas, Schenker, fumy o zasięgu europejskim, z siecią własnych oddziałów i połączeń obejmujących cały kontynent.

Więcej w logistyka, technologie
Nie taki Hindus straszny

Zapowiadana fala inwestycji indyjskich firm IT i BPO (Business Process Outsourcing) w Polsce staje się faktem. Zainteresowanie Polską ze strony firm indyjskich stale rośnie. Jeśli dojdzie do skutku przynajmniej cześć...

Zamknij