Regulamin w firmie ważniejszy niż kodeks

Strony stosunku pracy obowiązuje co do zasady kodeks pracy. Jednakże pracodawcy zatrudniający przynajmniej 20 pracowników, musza tworzyć regulaminy pracy. W takim przypadku to one są ważniejsze od kodeksu i to właśnie te zasady trzeba stosować wobec pracowników. Postanowienia takiego regulaminu nie powinny jednak kolidować z przepisami prawa pracy. Ustanawiając wewnętrzne reguły trzeba pamiętać, że nie można ich dowolnie zmieniać – konieczne są w tym celu modyfikacje regulaminów czy układów zbiorowych, co oznacza długotrwałe negocjacje z członkami załogi. Niebezpieczeństwo może czaić się również w regulacjach dotyczących czasu pracy i dość powszechnych zapisach ustanawiających wszystkie soboty, niedziele i święta dniami wolnymi od pracy. Szczególnie odczuwalne będzie to w roku bieżącym, kiedy szefowie mogliby polecić pracownikom odpracowanie 1 lub 3 maja czy 25 lub 26 grudnia. Jeżeli jednak w firmie obowiązują wspomniane wyżej zapisy, nie mogą tego zrobić – według Państwowej Inspekcji Pracy, taka regulacja powoduje „brak dni wolnych”, które mogłyby stać się dniami pracy za to święto, które nie obniża wymiaru czasu pracy. W takiej sytuacji szaf musi udzielić dodatkowego wolnego dnia, co nie oznacza wcale, że może obniżyć załodze wynagrodzenie. Układy zbiorowe czy regulaminy pracy, oprócz określania zasad organizacji pracy w firmie, ustanawiają też zazwyczaj dodatkowe przywileje dla pracowników. Pracodawcy, zanim zdecydują się na liberalne postanowienia dotyczące np. zasad wynagrodzenia czy wysokości świadczeń, powinni się nad nimi mocno zastanowić i precyzyjnie je sformułować. Projekty takich zapisów warto również skonsultować z prawnikiem. Powinien on podpowiedzieć zróżnicowanie uprawnień pracowników – w tym przypadku też jednak trzeba postępować ostrożnie, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji w zatrudnieniu. Częstym błędem popełnianym przez pracodawców przy ustanawianiu regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest założenie, że dla wszystkich pracowników będą one równe. Zgodnie z przepisami, ich wysokość powinna natomiast zależeć od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z takich świadczeń.

Ostatnie zapytania:

  • regulamin wewnętrzny firmy
  • kodeks pracy a regulamin wewnetrzny
  • wewnętrzny kodeks pracy
  • kodeks pracy a przepisy wewnetrzne
  • regulamin wewnętrzny a kodeks pracy
  • regulamin wewnetrzny zakladu prawo
  • kodeks pracy a kodeks wewnetrzny firmy
  • regulamin wewnętrzne pracowników
  • regulamin wewnątrzzakładowy
  • regulamin wewnetrzny a przepisy ustawy
Więcej w prawo pracy, regulamin pracy
Jak długo musi trwać mobbing

Instytucję mobbingu wprowadzono do polskiego prawa nowelizacją kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003 roku. Nowa regulacja jest szeroka i uwzględnia całościowe rozwiązania przypadków, które mogą być uznane za mobbing....

Zamknij