Grzywna albo do paki

Warto wiedzieć o kompetencjach i karach, jakie mogą nałożyć na przedsiębiorcę inspektorzy pracy, inspekcji handlowej i sanitarni. A wiele im wolno. Inspektor pracy może nałożyć 1000 zł grzywny, jeśli stwierdzi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, albo skieruje sprawę do sądu grodzkiego, który może wymierzyć karę do 5 tysięcy złotych. Jeśli pracodawca uporczywie łamie prawa pracownicze, wtedy inspektor zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Przykładowe wykroczenia podlegające karze to: • Niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę, nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, • Bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia, opóźnianie wpłaty i zaniżanie jej, • Niewypłacalnie wynagrodzenia w tym za godziny nadliczbowe, • Nieudzielanie urlopu, • Nieprzestrzeganie przepisów BHP. Inspektorzy handlowi mogą nałożyć 500-złotowy mandat lub skierować do sądu grodzkiego wniosek o nałożenie grz6ywny na przedsiębiorcę. Czasem za stwierdzone uchybienia można iść do aresztu, np. za umyślne usuwanie utrwalonych na produktach cen, terminów przydatności do spożycia, daty produkcji, oznaczeń jakości, gatunku i pochodzenia. Karę od inspekcji handlowej można dostać również za: • Brak zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub prowadzenie jej bez wymaganego pozwolenia czy tez koncesji., • Nieoznaczenie siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, • Wprowadzanie do sprzedaży żywności po upływie terminu jej przydatności do spożycia, • Uniemożliwienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli przez inspektora handlowego Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą nałożyć karę w wysokości do 500 złotych i skierować do sądu grodzkiego wniosek o ukaranie przedsiębiorcy. Najważniejsze wykroczenia dla Inspekcji Sanitarnej to m.in.: • Zanieczyszczanie wody służącej do picia lub pojenia zwierząt, • Brak należytego stanu sanitarnego, • Wprowadzenie do obrotu substancji niebezpiecznej bez karty charakterystyki itd.

Więcej w inspekcja handlowa i sanitarna, Inspektor
Jak uroda, to pod kontrolą inspektora

Z racji tego, że zapotrzebowanie na salony kosmetyczne nie maleje, założenie takiego gabinetu to dobry pomysł. Lokum to nie tylko atrakcyjne położenie, choć to ma niewątpliwie ogromny wpływ na sukces...

Zamknij