Jak założyć spółkę partnerską

Wspólnik w spółce partnerskiej – podobnie, jak w spółce jawnej – odpowiada swoim majątkiem za długi spółki. Wierzyciel może się jednak domagać zaspokojenia z majątku osobistego wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja przeciwko samej spółce okaże się bezskuteczna. Partner nie odpowiada jednak za te zobowiązania spółki, które powstały w związku z wykonywaniem w niej wolnego zawodu przez pozostałych partnerów i ich podwładnych. W umowie można jednak zastrzec, że każdy ze wspólników będzie odpowiadał za wszystkie zobowiązania spółki. Podczas ewentualnego procesu sądowego, ciężar dowodowy będzie spoczywał na partnerze, a nie na wierzycielu – w interesie wspólników jest zatem precyzyjne ułożenie stosunków pracy. Prawo do założenia spółki partnerskiej przysługuje tylko dwudziestu grupom zawodowym. Trzeba również podkreślić, że jest to jedyna spółka osobowa, w której można powołać zarząd. Umowa spółki partnerskiej musi mieć formę aktu notarialnego. Minimalne wymogi określa kodeks spółek handlowych – art. 91. W umowie można również zawrzeć dodatkowe postanowienia, które mogą się okazać ważne w przyszłości. Warto np. określić rok obrachunkowy – przyda się, gdy przychody spółki wzrosną i będzie ona podlegać ustawie o rachunkowości. W praktyce, w umowach spółek partnerskich, określany jest często również przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, choć teoretycznie nie ma takiego wymogu. Spółka rozpoczyna działalność dopiero wówczas, gdy zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Niezbędne elementy wniosku określa art. 93 kodeksu spółek handlowych. Za wpisanie spółki do rejestru i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym trzeba zapłacić 1500 zł.

Więcej w prawo handlowe
Umowa z samym sobą czasami jest dozwolona

Członek władz spółki w zasadzie nie może zawierać umowy z samym sobą. W sprawach pracowniczych rygor ten nie jest tak surowy. W szczególności dotyczy to skutku takiej czynności, czyli jej...

Zamknij