Pierwsi w kolejce są pracownicy

Aby znaleźć nowych pracowników firma może przeprowadzić rekrutację wewnętrzną. Jest ona tańsza od poszukiwania kandydatów poza firmą. Łatwiej przeprowadzić ją w dużej firmie, ponieważ w bardzo małej organizacji część pracowników łączy stanowiska i nie ma kogo przesunąć na powstający po rekrutacji wakat. Niektóre przedsiębiorstwa przeprowadzają rekrutacje wewnętrzną przed rozpoczęciem poszukiwań poza firmą. Rekrutacja wewnątrz przedsiębiorstwa pozwala wyszukiwać talenty w firmie i ustalić osoby otwarte na nowe rozwiązania. Na innych budująco działają przykłady awansu w ramach organizacji. Rekrutacja wewnętrzna ma więcej zalet: oszczędza czas i ugruntowuje pozycję firmy jako umożliwiającej pracownikom awans i rozwój osobisty. Obniża koszty rekrutacji, a osoba awansowana zna już organizację, panujące w niej zwyczaje, standardy pracy i ludzi, więc firma oszczędza czas na jej wdrożenie i osiągniecie przez nią efektywności na nowym stanowisku. Rekrutacja wewnętrzna daje sygnał wszystkim pracownikom, ze mogą się rozwijać oraz zmienić zajęcie bez zmiany miejsca pracy. Ten sposób rekrutacji jest dobry także wtedy, gdy firma obawia się, że informacje o poszukiwaniu na przykład nowego dyrektora zarządzającego mogłyby źle wpłynąć na jej wizerunek w oczach klientów czy dostawców. Przy rekrutacji wewnętrznej trzeba stosować się do kilku zasad. Liczy się sposób, w jaki pracodawca informuje o naborze. Powinni wiedzieć o nim wszyscy i każdy, kto spełnia kryteria powinien mieć możliwość wzięcia w niej udziału. Informacje o wakacie można przekazać pocztą elektroniczną albo umieścić na tablicy ogłoszeń. Oferta powinna zawierać termin składania ofert, ich kształt oraz dane osoby odpowiedzialnej za rekrutację. Należy odpowiednio określić wymagania, obowiązki i oczekiwania wobec nowego pracownika. Minusem tej formy rekrutacji jest pojawiający się wakat na stanowisku osoby, która objęłaby nowa funkcję. Hamuje się także dopływ do firmy tzw. świeżej krwi.

Więcej w pracownik
Weksle od pracowników będą zakazane

Projekt zmian skierowany do Sejmu przewiduje, że żądanie wystawienia weksla od pracownika będzie zakazane i zagrożone grzywną - informuje Puls Biznesu. Wpłynął już do Sejmu projekt zakazujący stosowania weksli przez...

Zamknij