Nie zlecaj za dużo pracy, bo będziesz mobberem

Zgodnie z artykułem 100 k.p. pracownik musi wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, o ile nie są one sprzeczne prawem lub z umową o pracę. Jeśli zatem wykonanie określonej pracy wymaga szczególnych kompetencji czy uprawnień, które wynikają z przepisów prawa pracy, to ich brak upoważnia pracownika do odmowy wykonania poleconych zadań. Ich realizacja byłaby sprzeczna z przepisami. Jeśli natomiast pracodawca poleca pracę niewymagającą żadnych szczególnych uprawnień, ale takich, których pracownik nie ma, np. znajomości języka koreańskiego, przy czym lista tych dodatkowych prac rośnie bardzo szybko, to takie praktyki są objawem mobbingu. Pracodawca zna już umiejętności pracownika (z procesu rekrutacyjnego), więc nie ma prawa skutecznie polecać mu prac, których ten nie może wykonać, bo nie ma określonej wiedzy czy umiejętności. Mogą to być działania nastawione na szykanowanie lub ośmieszanie pracownika. Jeśli w ramach obowiązków zawodowych pracodawca poleca zatrudnionemu mówienie po koreańsku, a nawiązał z nim stosunek prawny, gdy ten nie znał tego języka, to może go wysłać na odpowiedni kurs językowy. Dopiero po jego ukończeniu, pracodawcy wolno korzystać z nowych umiejętności zatrudnionego. Odmowa wykonania polecenia jest możliwa tylko wtedy, gdy mieści się ono w zakresie obowiązków pracownika, które muszą być ściśle związane z charakterem wykonywanej pracy. Charakter ten wynika zazwyczaj z umowy o pracę albo z wręczanego zatrudnionemu zakresu obowiązków. Umowa o pracę nie musi zawierać szczegółów na temat wykonywanej pracy. Wpisuje się tylko jej rodzaj, np. piekarzowi nie wolno w ramach obowiązków służbowych polecić szycia butów. Nie ma przeszkód, aby zgłosić pracodawcy, że byłoby dobrze odbyć dodatkowe szkolenie w zakresie, w którym pracownik nie czuje się zbyt pewnie. Można spytać pracodawcę, czy nie mógłby przeszkolić pracownika w tym kierunku, w jakim chce zlecić dodatkowe prace.

Ostatnie zapytania:

  • gdy pracodawca daje ci za duzo pracy
  • pracodawca za dużo wymaga
  • pracodawca daje zbyt duzo pracy
  • pracodawca daje za duzo pracy
  • kiedy pracodawca wyznacza za duzo zadań
  • zbyt dużo obowiazkow pracownika
  • gdy pracodawca wymaga za dużo
  • zbyt duzo obowiazkow a mobbing
  • za dużo pracy w pracy
  • za duzo pracy mobbing
Więcej w mobbing
Pracodawca może zapłacić odszkodowanie

Pracodawca naruszający swoim zachowaniem zdrowie lub wolność pracownika może go stracić z dnia na dzień. Powinien liczyć się także z wypłaceniem mu odszkodowania. Konsekwencje tego naruszenia mogą dotyczyć nie tylko...

Zamknij