Pomoc w skutecznym utrzymaniu relacji z klientami

Systemy CRM stanowią istotne wsparcie dla procesów decyzyjnych w firmie, zwłaszcza procesów związanych z utrzymaniem klientów oraz pozyskaniem nowych. Dzięki temu firma może uzyskać pełen obraz wszystkich procesów, w których istotną role odgrywa klient. System CRM korzysta z wielu różnych źródeł danych, których podstawowym jest zazwyczaj aplikacja ERP funkcjonująca w przedsiębiorstwie. CRM jest również kopalnią wiedzy dla marketingowców i całego działu sprzedaży. System taki może być również bardzo przydatny w usprawnieniu obsługi posprzedażowej (w szczególności usług serwisowych). Umożliwia on wykonywanie przekrojowych analiz rynkowych na podstawie specyficznych potrzeb firmy. Aplikacja pozwala również na lepsze zarządzanie działem sprzedaży poprzez analizę szczegółową aktywności klientów oraz konkretnych pracowników. Wybór systemu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim powinniśmy go dostosować do poziomu zaznajomienia firmy z technologiami teleinformatycznymi oraz do aktualnych potencjalnych potrzeb wykorzystania aplikacji CRM. Kryterium wyboru powinna być również możliwość integracji nowego sytemu z działającym w firmie oprogramowaniem. Cena systemu CRM zależy od zawartej umowy, która powinna określać obszar wdrożenia i planowanie funkcjonalności. Każde wdrożenie jest inne, ponieważ inne są potrzeby i oczekiwania każdego klienta. Skala wdrożenia zależy głównie od liczby dobranych modułów systemu, a także od wdrażanej funkcjonalności w ramach przedsiębiorstwa. Zmiany w firmie towarzyszące wdrożeniu zależą m.in. od jej stylu zarządzania (czy działa według strategii CRM, czy procesy są definiowane i realizowane w sposób zbliżony) oraz od planowanych zmian organizacyjnych. Koszty wdrożenia systemu CRM obejmują: zakup licencji, sprzętu i oprogramowania do zakupionych urządzeń, budowy infrastruktury teleinformatycznej oraz sporządzenie analizy przedwdrożeniowej, przygotowanie i parametryzacja systemu oraz jego instalacja. Dochodzą również inne koszty związane ze szkoleniami, nadzorem, eksploatacją oraz serwisowaniem nowego systemu.

Więcej w modernizacja firmy, Systemy CRM
Relacje z klientami – rosnąca świadomość, kulejąca praktyka

Jeszcze do niedawna, polskie firmy koncentrowały się głównie na celach krótkoterminowych. Obecnie, wraz z poprawą wyników finansowych i osiągnięciem pewnej stabilizacji rynkowej, skupiają się coraz bardziej na celach długofalowych, wśród...

Zamknij