Metoda 360 stopni oceni zachowania

Metoda 360 stopni ocenia wyłącznie kryteria behawioralne, czyli konkretne zachowania, np. umiejętność słuchania i skutecznego komunikowania się, wspierania rozwoju zespołu i skutecznego motywowania, efektywnego planowania pracy, twórczego myślenia czy właściwego delegowania odpowiedzialności. Pozwala ona określić mocne i słabe strony, a następnie wyznaczyć kierunki doskonalenia. Czasem ten kierunek jest wyznaczony przez planowany awans i wtedy ocena zwrotna pozwala określić, czy ktoś posiada kompetencje otrzewne na danym stanowisku, czy trzeba je rozwijać i wypracować indywidualny program szkoleniowy. Bardzo często metodę 360 stopni stosuje się w celu określenia atutów i obszarów wymagających rozwoju wszystkich menedżerów. Dzięki temu można między innymi opracować program szkoleniowo-rozwojowy dla całej kadry menedżerskiej. Metoda jest przeznaczona dla większych firm, jednak coraz częściej sięgają po nią firmy mniejsze. To dobre i obiektywne narzędzie do zwiększania skuteczności i rozwoju kadry menedżerskiej. A rozwój jej kompetencji i metod zarządzania wpływa na wydajność i wyniki każdej firmy. Metoda 360 stopni ze względu na sposób przygotowania, badania, liczbę zaangażowanych osób i konieczność udzielenia odpowiedniego wsparcia oraz rozwoju badanych, wymaga zwykle zatrudnienia zewnętrznego konsultanta albo firmy, która ma doświadczenie i narzędzia do przeprowadzenia oceny. Wcześniej trzeba przekonać menedżerów, że celem oceny jest ich rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności, umiejętności, a nie usprawiedliwienie decyzji personalnych. Menedżerowie powinni to zrozumieć, ponieważ ewentualna nieufność przełoży się na brak akceptacji wyników i wskazówek, co do rozwoju.

Więcej w metoda 360 stopni
Metoda 360 stopni – ankieta na temat stosowania w polskich firmach

Instytut rozpoczął badanie, przeznaczone dla pracowników działów HR, którego celem jest zebranie informacji o różnych systemach ocen pracowniczych, w tym w szczególności o metodzie 360 stopni. Wyniki ankiety pokażą, jak...

Zamknij