Microsoft zrealizuje w Polsce trzy nowe projekty społeczno-edukacyjne.

Trzy nowe projekty będą realizowane przez polski oddział firmy pod egidą Forum Edukacji Microsoft, które skupia wszystkie działania społeczno-edukacyjne prowadzone w Polsce przez Microsoft. Zwycięskie projekty zostały ogłoszone przez Prezesa Rady Nadzorczej i Głównego Architekta Oprogramowania Microsoft Corporation Billa Gatesa podczas spotkania prasowego kończącego jego jednodniową wizytę w Polsce. Gościem specjalnym spotkania był Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ludwik Dorn. Program Unlimited Potential jest ogólnoświatową inicjatywą firmy Microsoft, dzięki której firma realizuje swoją misję edukacyjną i pomaga organizacjom pozarządowym na całym świecie tworzyć społeczne pracownie informatyczne oraz uczyć nowych technologii osoby szczególnie zagrożone „wykluczeniem informacyjnym”. W bieżącym roku Microsoft Corporation przyznał na projekty Unlimited Potential 25.5 mln dolarów, zwiększając tym samym swoje zaangażowanie w tę działalność do kwoty ponad 152 mln dolarów od inauguracji inicjatywy w maju 2003 roku. Pozwoli to na wsparcie 126 organizacji typu non-profit, rozszerzenie trwających projektów, a także otwarcie nowych społecznych pracowni informatycznych w 95 krajach. W ten sposób liczba centrów wzrośnie do 36 tys. na całym świecie. Korzystać z nich będzie około 15 mln osób. „Ułatwianie dostępu do szkoleń podnoszących wiedzę na temat nowych technologii, a także rozwijanie umiejętności związanych z obsługą komputera stanowi główny czynnik wpływający na zwiększenie szans na wymagającym rynku pracy” – powiedział Bill Gates przebywający z jednodniową wizytą w Polsce. – „Program Unlimited Potential jest odpowiedzią na jedną z najistotniejszych potrzeb osób bezrobotnych.” – dodał Gates. 1. Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy. Zwalczanie bezrobocia i „wykluczenia informacyjnego” w regionie Podlasia. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do wiedzy i umiejętności informatycznych mieszkańcom Podlasia, jednego z najuboższych regionów Unii Europejskiej. Skierowany jest on przede wszystkim do osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem. W ramach programu zostanie utworzonych 5 pracowni informatycznych na terenie województwa, głównie w oparciu o dotychczasową sieć Punktów Bezpłatnego Dostępu do Internetu Ikonk@, sponsorowanych na Podlasiu przez Microsoft w 2003 roku. Był to pierwszy projekt Unlimited Potential, jaki Microsoft zrealizował w Polsce. Jego efektem jest 118 Punktów Bezpłatnego Dostępu do Internetu Ikonk@ zlokalizowanych głównie w bibliotekach gminnych Podlasia. Społeczne Pracownie Informatyczne Microsoft zostaną wyposażone w komputery wraz z pełnym oprogramowaniem oraz program i narzędzia dydaktyczne. Szkolenia będą prowadzone przez uprzednio przeszkolone osoby, będące jednocześnie opiekunami pracowni. Projekt zostanie zrealizowany przez organizację pozarządową typu non-profit – Instytut Odpowiedzialnego Biznesu. Wysokość grantu to blisko 230 tys. USD (wsparcie finansowe oraz oprogramowanie). 2. „Edukacja informatyczna – Twoja szansa na zatrudnienie”. Celem projektu jest wyrównanie szans społeczności zamieszkujących obszary rolnicze i wiejskie poprzez umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności informatycznych. Szkolenia będą adresowane przede wszystkim do bezrobotnych oraz kobiet, które dzięki nowym kwalifikacjom będą mogły zająć się np. prowadzeniem elektronicznej księgowości rolniczej. Program szkoleń obejmie podstawy obsługi komputera i wykorzystywania go jako narzędzia pracy. Zdobyte umiejętności ułatwią konkurowanie na rynku pracy, jak również przygotują np. do założenia własnej firmy. Projekt realizowany jest przez Fundację Rozwoju Rolnictwa, Wsi i Obszarów Wiejskich. Fundatorem projektu jest Microsoft, wysokość grantu to blisko 88 tys. USD (wsparcie finansowe). Partnerem tego przedsięwzięcia jest Centrum Doradztwa Rolniczego, które udostępnia swoje pracownie komputerowe. 3. Tłumaczenie na język polski pakietu dydaktycznego z zakresu podstawowych umiejętności informatycznych Pakiet dydaktyczny obejmuje zarówno szkolenie w wersji elektronicznej, jak i materiał dydaktyczny – podręcznik, zestaw ćwiczeń i testów sprawdzających oraz podręcznik dla prowadzącego. Program kursu obejmuje 5 modułów szkoleniowych. Materiał dydaktyczny w wersji polskiej będzie wykorzystywany we wszystkich Społecznych Pracowniach Informatycznych Microsoft. Zostanie również udostępniony innym organizacjom typu non-profit, które zechcą prowadzić kursy w oparciu o przygotowany pakiet dydaktyczny. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Odpowiedzialnego Biznesu. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane w całości z grantu Unlimited Potential firmy Microsoft Corporation, w wysokości 122 tys. USD. W ramach Forum Edukacji Microsoft, polski oddział firmy realizuje i nadal będzie realizował szereg projektów, w tym: Edukacja Informatyczna na Lubelszczyźnie, projekt Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Ikonk@, Partnerstwo dla Przyszłości oraz liczne programy skierowane do studentów.