Pracownicza łamigłówka

W każdej firmie ważną pozycją w budżecie są koszty pracy. Nie tylko wynagrodzenia, ale też wydatki na szkolenia, przyuczenie nowych pracowników, BHP i wyposażenie stanowisk. Umowy –zlecenia, o dzieło, samozatrudnienie czy współpraca z agencją pracy tymczasowej albo outsourcing pozwolą firmie obniżyć koszty działalności. Starający się o pracę dążą do zawarcia korzystnej dla zatrudnionego umowy na czas nieokreślony. Ale dla firm są one najdroższe i najmniej elastyczne ze względu na prawo pracy, które wymaga zachowania odpowiedniego trybu i terminu wypowiedzenia takiej umowy. Prawo pracy określa również koszty odpraw dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. W firmie potrzebni są stali pracownicy, jednak gdy konieczne jest przyjęcie nowych pracowników, można zawrzeć umowy terminowe, posiłkować się zleceniami czy nawiązać współpracę z agencja pracy tymczasowej. Popularne staje się obecnie samozatrudnienie. Taka osoba nie jest pracownikiem, więc firma nie płaci za jej urlop, zwolnienia lekarskie czy składki ubezpieczeniowe. W przypadku umowy-zlecenia pracodawca nie musi udzielać pracownikowi urlopu, nie wlicza go do liczby etatów, a to oznacza, że nie odprowadza na niego składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy współpracy z agencja pracy tymczasowej pracodawca nie musi sam szukać pracownika. Robi to za niego wyspecjalizowana firma, która również opłaca i rozlicza składki i ewentualnie rozwiązuje umowy z zatrudnionym w firmie-zleceniodawcy. Firmy biorą również pod uwagę outsourcing, czyli przeniesienie części zadań poza firmę. Popularny jest outsourcing księgowości, płac, administrowania budynkiem oraz IT. Outsourcing pracowniczy obniża koszty wynagrodzeń, zmniejsza liczbę pracowników, a ryzyko prowadzenia działalności ponosi outsourcer. Podsumowując, firma która planuje obniżać koszty zatrudnienia powinna pomyśleć o: • Współpracy z agencjami pracy tymczasowej, • Outsourcingu, • Umowach-zleceniach i umowach o dzieło, • Samozatrudnieniu pracowników.

Więcej w koszty zatrudnienia
Pracownik ze wschodu lekiem na kryzys?

Jak podaje serwis twoja-firma.pl, coraz więcej przedsiębiorców myśli nad zatrudnieniem pracowników z Europy Wschodniej oraz z Azji. Oczekują, że dzięki takiej rekrutacji obniżą koszty pracy w zakładzie. - Jak wynika...

Zamknij