Rekomendacje lidera informatyki

Lukas Bank określił 2005 rok jako przełomowy pod względem informatyzacji. W banku zmodernizowane zostały dwa najważniejsze dla niego obszary działalności: obsługa klientów banku i własna księgowość oraz sprawozdawczość. Jako korzyści z modernizacji można wymienić: • Bieżąca obsługa przez wszystkie możliwe „kanały”, • Przetwarzanie rachunków, które pozwala na szybsze „zamykanie” dnia, miesiąca, roku, co pozwala na dłuższy dostęp do systemu i czas bieżącej obsługi; oznacza to również eliminację awarii, • Sprzedaż kredytów i ich obsługa, • Sprawozdawczość i księgowość oraz controlling, • Tworzenie i modyfikacja oferty banku. Dla klientów duże znaczenie miało wdrożenie dwóch systemów: Profile i Ekipy. Te systemy służą do obsługi klienta, tworzenia ofert, sprzedaży kredytów konsumenckich i ich obsługi. Dla banku ważne są również inne systemy, dające lepszą możliwość zarządzania bankiem i większą kontrolę nad działalnością bieżącą banku. Służy do tego system – Księga Główna, oparty na rozwiązaniach Oracle Financials i system SPID – sprawozdawczość, księgowość i controlling. Lukas Bank [planuje kolejne projekty informatyczne i uruchomienie systemu obsługi klientów przez cyfrowe kanały obsługi – GSM/SMS, oraz przystosowanie systemu bankowego do obsługi produktów walutowych. Zarząd ma również w planach wdrożenie kolejnych systemów: systemu ePhipany, który wspomaga marketing bezpośredni oraz systemu ułatwiającego prowadzenie własnej gospodarki opartego na rozwiązaniach Oracle Finacials. Bank nie ujawnił jeszcze firm, które będą zaangażowane w te projekty, ale po dotychczasowej współpracy chętnie rekomenduje innym firmę Hewlett Packard, Accenture oraz ComputerLand. Ta ostatnia firma, była partnerem Lukas Banku przy wdrażaniu Księgi Głównej. Księga Główna rejestruje na określonych w planach kontach transakcje z dwóch linii biznesowych oraz zainstalowanymi wcześniej systemami, które także przekazują dane bezpośrednio do Księgi Głównej. Księga Główna umożliwia bezpośrednie włączenie do systemu również systemu własnej gospodarki, czyli informacji o środkach trwałych, zobowiązaniach, należnościach itp., jak również planowanie i kontrolę wykonania przyjętych budżetów. W sumie Księga Główna bardzo usprawnia księgowość i sprawozdawczość banku.

Więcej w informatyzacja, księgowość i sprawozdawczość
Informatyzacja – potrzeba czy moda

Funkcjonowanie firmy liczącej się na rynku jest dzisiaj nie do pomyślenia bez systemu wspomagającego zarządzanie. Systemy klasy ERP są lub będą w najbliższej przyszłości głównym źródłem informacji w większości organizacji...

Zamknij