Tańsze sprawy na wokandzie

Od 2 marca obowiązuje nowa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jest to dobra wiadomość dla firm, które dochodzą przed sądem niewielkich kwot, za to robią to często. Takich przedsiębiorców jest bardzo wielu, nowa ustawa obniży ponoszone przez nich koszty sądowe. Zmieniony został przede wszystkim wpis stosunkowy (wnoszony w sprawach majątkowych). Wynosił on dotychczas 5-8 proc. wartości sporu, przy czym najwyższa stawka dotyczyła sporów do wysokości 10 tys. zł. Teraz jego wysokość będzie zawsze wynosiła 5 proc., ale wpis nie może być niższy od 30 zł., ani wyższy od 100 tys. zł. Zmniejsza się także koszt zakładania ksiąg wieczystych i hipotek. Do tej pory zależały one od wartości nieruchomości, obecnie jest to stała opłata na poziomie kilkuset złotych, zależnie od rodzaju wniosku oraz liczby wpisów. Ustawa przewiduje jednak wzrost niektórych rodzajów wpisów sądowych. Trzeba będzie zapłacić za wpisy sądowe w procesach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. W chwili obecnej pracownicy domagający się odszkodowania muszą wnieść opłatę. Jej wysokość zależy od wysokości sporu. W sprawach o odszkodowanie o wartości ponad 50 tysięcy złotych wpis stosunkowy wyniesie 5 proc. żądanej kwoty. Zmiana została wywołana np. zachowaniem byłych członków zarządów, który żądali w pozwach kilkuset tysięcy złotych odszkodowania za zwolnienie pracy i nie mieli obowiązku uiszczenia jakichkolwiek opłat. Wprowadzono także obowiązek opłaty przy wnoszeniu niektórych pism procesowych. Ma to spowodować, ze osoba mająca zamiar zaskarżyć postanowienie sądu zastanowi się nad tym dwa razy. Ustawodawca liczy, że może to wpłynąć pozytywnie na usprawnienie pracy sądów. Nowa ustawa zwiększa odpowiedzialność adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, oraz przedsiębiorców, którzy nie korzystają z usług pośrednika. Pismo wnoszone przez nich ma być opłacone od razu w sądzie, pod rygorem zwrotu bez wzywania do uzupełnienia braków zarówno przy opłacie stałej jak i stosunkowej. Poza tym nieopłacenie apelacji razem z jej wniesieniem spowoduje jej odrzucenie przez sąd. W celu odzyskania od państwa poniesionych kosztów należy zgłosić żądania najpóźniej przed zamknięciem rozprawy poprzedzającej wydanie orzeczenia. Koszty procesu są zwracane stronie wygrywającej. Przedsiębiorcy wszelkie koszty procesowe mogą zaliczyć w poczet kosztów działania firmy. Więcej o kosztach sądowych w sprawach cywilnych szukaj w Dzienniku Ustaw z 2005 roku, nr 167, poz. 1398. Ustawa jest dostępna na stronie www.sejm.gov.pl.

Więcej w opłaty sądowe, prawo cywilne
BĘDZIE MOŻNA ZAWIESIĆ FIRMĘ NA DWA LATA

Sejm zajmie się dzisiaj projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Komisja Gospodarki, do której skierowany został projekt w marcu, będzie domagała się uchwalenia go już podczas tego posiedzenia parlamentu....

Zamknij