Kolejna umowa a ciąża pracownicy

Artykuł jest odpowiedzią na sygnały od czytelniczek, dyskryminowanych ze względu na płeć. Kobiety w ciąży mają coraz częściej problemy z utrzymaniem pracy i powrotem po urlopie macierzyńskim na dotychczas zajmowane stanowisko. Przyczyną takiego postępowania pracodawców są przywileje zagwarantowane im w kodeksie pracy. Jednak pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że naruszenie tych regulacji może mieć dla nich negatywne konsekwencje. Jedna z czytelniczek dwa razy podpisała z pracodawcą umowę na czas określony, za trzecim razem poinformowała go, że jest w ciąży. Pracodawca podpisał z nią wtedy umowę do dnia porodu. Zgodnie z artykułem 25 k.p. pracodawca może podpisać pod najwyżej dwie umowy na czas określony pod rząd. Trzecia umowa o pracę, nawet jeśli została podpisana na czas określony ma takie skutki prawne jak umowa na czas nieokreślony. Zasad ta obowiązuje, jeżeli przerwa między rozwiązaniem poprzedniej umowy o pracę a nawiązaniem kolejnej nie przekroczyła jednego miesiąca. W przypadku czytelniczki umowa o prace zawarta na czas określony, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega automatycznie przedłużeniu do dnia porodu. Jeżeli pracodawca nie zawarłby z pracownicą nowej umowy o pracę, dotychczasowa umowa uległaby przedłużeniu i wygasłaby dopiero w dniu porodu.. Błąd pracodawcy był więc korzystny dla zatrudnionej, gwarantował jej bowiem zatrudnienie również po porodzie., Pracodawca nie może rozwiązać z taką pracownicą umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, jeśli nie zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy, a zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na zwolnienia. Zgodnie z artykułem 18 k.p. pracownicy powinni być traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia m.in. bez względu na wiek i płeć.

Ostatnie zapytania:

  • przerwa w umowie o prace a ciaza
  • druga umowa na czas określony a ciąża
  • koniec drugiej umowy a ciąża
  • kolejna umowa w ciąży
  • kolejna umowa o prace ciaza
  • kolejna umowa o prace a ciaza
  • kolejna umowa i ciaza
  • dwie umowy i ciaza a trzecia besterminowa
  • ciaza co po wiadomości
  • Ciaza a kolejna umowa o prace
Więcej w prawo pracy, uprawnienia z tytułu rodzicielstwa
Gdy pracownik odmawia wykonania polecenia

Według art. 100 k.p. pracownik ma wykonywać pracę starannie i sumiennie. Sumienne wykonywanie pracy oznacza świadczenie jej przy wykorzystaniu przez pracownika doświadczenia, kwalifikacji, wiedzy i umiejętności. Do obowiązków zatrudnionego należy...

Zamknij