Wyłanianie leaderów kadry kierowniczej

Wykwalifikowana kadra kierownicza jest podstawą prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. Dlatego wiele firm wdraża specjalne programy, których celem jest przygotowanie wybranych osób do pełnienia funkcji kierowniczych oraz prawidłowe wypełnianie obowiązków przez kadrę kierowniczą w firmie. Program Leasing@IBM jest przeznaczony dla przyszłej i obecnej kadry kierowniczej. Jego celem jest rozwój cech przywódczych potencjalnych kierowników oraz osób, które rozpoczęły i kontynuują karierę menedżerską. Program ma wiele funkcji i jest praktyczny – daje wiedzę teoretyczną, sprawdza predyspozycje psychiczne i pozwala rozwijać umiejętności budowania zespołu i zarządzania nim. Składa się z interaktywnego materiału e-learningowego połączonego z określonymi zadaniami do wykonania w rzeczywistym środowisku zawodowym oraz z zajęć warsztatowych prowadzonych w małej grupie. Trenerem jest najczęściej bezpośredni przełożony pracownika. Monitoruje on jego postępy w nauce, wspiera i pomaga analizować poznane zagadnienia. Cykl Leading@IBM składa się z 4 bloków o różnym poziomie zaawansowania, dla kadry kierowniczej na różnych szczeblach kierowniczych. W programie uczestniczą przede wszystkim osoby wybrane przez firmę. Do pierwszego bloku pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie. Trwa on około roku i pozwala na sprawdzenie, czy kierowanie ludźmi to powołanie kursantów. Blok drugi adresowany jest do osób z predyspozycjami kierowniczymi, których firma widzi jako przyszłych leaderów. Mają oni około roku na pogłębianie wiedzy. Trzeci blok jest skierowany dla nowo mianowanych menedżerów i jest dla nich obowiązkowy. Ostatni, czwarty blok jest przeznaczony dla menedżerów, którzy od kilku lat kierują zespołami. Dzięki niemu mogą oni utrwalić sobie dobre praktyki.

Więcej w kadra kierownicza
#MPR#Zagraniczni prezesi na saksach w Polsce

Szefowie firm, członkowie zarządów, eksperci i doradcy kierownictw spółek – to najliczniejsza grupa cudzoziemców otrzymujących pozwolenie na pracę w Polsce. Do przedstawicieli kadry kierowniczej trafiła ponad jedna trzecia zezwoleń na...

Zamknij