Teleoutsourcing dostępny także dla małych firm

Oferta telekomunikacyjnych usług outsourcingowych stale się rozwija i coraz częściej odpowiada również potrzebom małych i średnich firm. W niewielkich przedsiębiorstwach dużo częściej można spotkać doświadczonego informatyka, ale trudniej o specjalistę z zakresu systemów telekomunikacyjnych lub zagadnień sieciowych. Praktycznie nie istnieją ograniczenia w tym, jaką część telekomunikacji firma chciałaby przekazać usługodawcy. Uzależnione jest to wyłącznie od efektów, jakich firma się spodziewa, wewnętrznych zasobów, jakimi dysponuje i od tego, jaką ma wizję rozwoju. Często spotykana sytuacją jest przekazanie w ramach outsourcingu opieki nad siecią WAN, centralą abonencką, czy kupowanie wybranych usług telekomunikacyjnych np. telekonferencji. Z punktu widzenia firmy startującej na rynku ważne jest maksymalne ograniczenie kosztów początkowych. Stąd usługodawcy, np. Alcatel oferują różne modele leasingu sprzętu i opieki nad nim. Na przykład na bazie rozwiązań Alcatela ofertę zarządzanych central IP-PBX oferuje w Holandii operator KPN. Powierzenie bezpieczeństwa i zapewnienia poufności danych wiarygodnemu usługodawcy nie powinna budzić obaw. Często zdarza się nawet, że jest to doskonały sposób na podniesienie stanu zabezpieczeń i niezawodności sieci. Powodzenie projektu outsourcingowego w dużej mierze zależy od zaufania do zewnętrznego partnera. Poza kwestia kosztową, przede wszystkim wybierając usługodawcę należy kierować się jego doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, sprawdzić czy zapewnia elastyczność w zmianie warunków współpracy, co może wynikać z trudnych do przewidzenia zmian wewnątrz firmy, a wreszcie czy kompetencje jego pracowników gwarantują dobór rozwiązań odpowiadających obecnym lub przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa.

Więcej w telekomunikacja
Moda na outsourcing nadchodzi

Powierzenie obsługi informatycznej zewnętrznym firmom specjalistycznym może przynieść wymierne korzyści. Firmy outsourcingowe gwarantują optymalny model kosztowy związany z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej a także dostęp do nowych technologii oraz...

Zamknij