Narzędzie do zadań specjalnych

Artykuł jest rozmową dwóch specjalistów na temat zalet i ograniczeń e-learningu. E – learning jest bardzo szerokim zestawem metod i narzędzi umożliwiających uczenie się i nauczanie wspierane przez technologię. Jednym z najbardziej powszechnych zastosowań tej formy kształcenia jest nauka języków obcych. Klienci poszukujący e-learningowych kursów językowych pytają zazwyczaj o produkty na platformach. Po rozmowach z informatykiem często okazuje się jednak, że ze względu na bezpieczeństwo baz danych firmy lepiej zastosować prostsze i tańsze rozwiązania. W takim wypadku firmy sięgają po produkty multimedialne na płycie CD. Zdaniem Aliny Łukowskiej nie można nauczyć się języka obcego korzystając wyłącznie z kursów e-learningowych. Może on pomoc w ćwiczeniu wymowy, ale nie w mówieniu. Taki sposób kształcenia umiejętności językowych ma tylko dwa sensowne zastosowania. Jest przydatny dla słuchaczy o określonych potrzebach językowych, np. zwiększenie poprawności gramatycznej wypowiedzi. Inne zastosowanie ma miejsce w przypadku osób znających język na wysokim poziomie. Kurs multimedialny stanowi formę powtórzenia i usystematyzowania wiedzy. Zastosowanie szkoleń na CD lub przy wykorzystaniu intranetu ma sens na etapie pre- lub post-work. Jeżeli wiedza, którą mają zdobyć uczestnicy szkolenia, ma charakter kluczowy dla powodzenia kolejnego etapu, uzasadnione jest dokonanie sprawdzenia procesu nabywania wiedzy. W takim przypadku można skorzystać z istniejących serwisów internetowych umożliwiających budowanie i realizację testów. Wybór metody e-learningu powinien być poprzedzony głęboką analizą potrzeb oraz kalkulacją kosztów. Bardzo częsta przyczyną wprowadzenia szkoleń e-learningowych jest chęć obniżenia kosztów. Taki sposób rozumowania jest zdecydowanie mylny. W przypadku szkolenia językowego, licencja na jednego uczestnika kosztuje rocznie kilkaset złotych a program na CD ok. 200 zł. Praktyka wykazuje, że znaczna część szkoleń e-learningowych jest droższa od tradycyjnych kursów. Szkolenia e-learningowe mają zastosowanie w kursach zorientowanych na przekazanie wiedzy, np. w szkoleniach produktowych lub prawnych.. Jednak nawet takie szkolenia warto uzupełnić zadaniami wdrożeniowymi, do których potrzebna jest interakcja z trenerem. Celem takich szkoleń nie jest przecież literalna znajomość przepisów, ale zdobycie umiejętności ich implementacji. Szkolenia multimedialne są za to bardzo efektywne w nauce obsługi komputerów. Interaktywne programy nauczania są bardzo pożyteczne. Jeżeli pozwalają na to środki finansowe, powinny być one włączane w każdy kurs. Ich zaletą jest to, że potrafią uczynić szkolenia bardziej ciekawymi. Ten typ szkoleń jest bardzo przydatny w nauce poza siedzibą firmy, a także w czasie pracy. Pozwala na naukę w dowolnym czasie i tempie. Ważna zaleta kursów multimedialnych wypływa z czynnika hamowania i facylitacji społecznej. Ludzie chętnie uczą się nowych rzeczy sami, bez wystawiania się na publiczną ocenę. Z tego powodu ten typ nauki sprawdza się doskonale w roli materiału wstępnego (pre-work). Należy jednak pamiętać o istotnych ograniczeniach kursów multimedialnych. Przede wszystkim nie powinniśmy oczekiwać, że e-learning zastąpi szkolenia tradycyjne. Optymalne wyniki szkoleniowe gwarantuje zastosowanie modelu blended learning, czyli połączenia samodzielnej pracy z programem e-learningowym z regularnym szkoleniem czy spotkaniami z lektorem – trenerem.

Więcej w e-learning
I wartości, i atrakcje

Na rynku szkoleń przybywa firm oferujących e- learning. Jest to forma kształcenia na odległość, wykorzystująca technologie multimedialne oraz internetowe. E- learning jest szczególnie efektywny w podnoszeniu kwalifikacji i pozyskiwaniu wiedzy...

Zamknij