Równoważne systemy czasu pracy w praktyce

Oto kolejny z cyklu artykułów poświęconych ustalaniu czasu pracy firmie. Autorami są m.in. specjaliści z Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawca może wydłużyć dobowy czas pracy do 12, 16, a nawet 24 godzin. Nie będzie to jednak traktowane jako nadgodziny w firmach gdzie intensywność pracy wymusza świadczenie przez pracowników ich obowiązków przez ponad 8 godzin dziennie. W kodeksie pracy wyróżniamy trzy rodzaje równoważnych systemów czasu pracy. Są one uregulowane w art. 135, 136 i 137 Kodeksu Pracy. Różnią się one ilością godzin do przepracowania w ciągu dnia jak również warunkami, które trzeba spełnić, aby wolno było je stosować w firmie. Pierwszy system obejmuje dobowy czas pracy w wysokości 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym miesiąca. W pewnych sytuacjach pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy do trzech miesięcy ( np. przy pracy uzależnionej od warunków atmosferycznych lub pory roku). Z tego systemu można korzystać np. w hotelarstwie czy gastronomii. Stosowanie 12-godzinnego dnia pracy jest również charakterystyczne dla pracy zmianowej. W niektórych dniach tygodnia pracownik powinien pracować odpowiednio krócej. Pracodawca powinien również przestrzegać obowiązku zachowania min 11-godzinnego nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Wydłużenie czasu pracy do 16 godzin jest możliwe przy pracach polegających na dozorowaniu urządzeń technicznych oraz w zawodach, charakteryzujących się pozostawaniem w gotowości do pracy (np. w pogotowiu ratunkowym lub w straży pożarnej). Za 16 godzin pracy pracownikowi należy się odpoczynek równy tej samej liczbie godzin. 24-godzinny system czasu pracy może być stosowany przy pilnowaniu mienia, ochronie osób, w straży pożarnej, w zakładowych służbach ratowniczych. Nie można stosować go dla innych pracowników. I tak jak przy pozostałych systemach pracownikowi należy się odpoczynek równy przepracowanej liczbie godzin, w tym wypadku 24 godzin, czyli całego dnia wolnego od pracy. Okres rozliczeniowy jest traktowany tak samo jak dla innych systemów, czyli zwykle wynosi jeden miesiąc, z możliwością wydłużenia do 4 miesięcy. W równoważnym systemie czasu pracy mogą pracować kierowcy, jednak obowiązuje ich również przerywany system czasu pracy. Te systemy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. W równoważnych systemach czasu pracy nie mogą pracować: • zatrudnieni na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, • kobiety w ciąży, • pracownicy opiekujący się dzieckiem do 4 roku życia (pracodawcy muszą ich najpierw spytać o zgodę), • młodociani do 16 i powyżej 16 lat.

Ostatnie zapytania:

  • ile powiien wynośić czas pracy pracującego w biurze w pogotowiu ratunkowym