I wartości, i atrakcje

Na rynku szkoleń przybywa firm oferujących e- learning. Jest to forma kształcenia na odległość, wykorzystująca technologie multimedialne oraz internetowe. E- learning jest szczególnie efektywny w podnoszeniu kwalifikacji i pozyskiwaniu wiedzy w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze oraz w szkoleniach obejmujących dużą liczbę uczestników. Ta metoda pozwala także na wkomponowanie polityki szkoleniowej firmy w codzienne obowiązki pracowników. E- learning przynosi wiele korzyści osobom zlecającym szkolenie. Pozwala na monitoring przebiegu szkolenia pojedynczego uczestnika kursu a także znacznie obniża koszty szkolenia. Udane szkolenie e-learningowe powinno być zarówno efektywne jak i atrakcyjne. System zarządzania szkoleniem musi działać bez zarzutu, kurs powinien być wartościowy dla osoby szkolonej. System zarządzania tzw. platformą e-learningowa ma głównie za zadanie publikowanie szkoleń w formie elektronicznej. Efektywna platforma musi spełniać także inne funkcje. Powinna pozwalać na łatwą i przejrzystą rejestrację użytkowników, gromadzenie danych osobowych. Musi umożliwiać także kreowanie i kontrolowanie wielu procesów szkoleniowych w tym samym czasie. Nowym trendem w projektowaniu platform e-learningowych jest tworzenie platform osobistych, pozwalających trenerom na wzbogacanie szkoleń poprzez dodawanie nowej wiedzy ze źródeł zewnętrznych Mogą one mieć formę multimedialna lub tradycyjną(po zeskanowaniu). W dużej mierze o powodzeniu platformy decyduje łatwość obsługi. Tworzenie raportów przez prowadzących nie powinno od nich wymagać znajomości zagadnień informatycznych. Nauka w systemie e- learningu polega głównie na samodzielnej pracy, z tego powodu szkolenie musi mieć atrakcyjną multimedialną formę. Każdy uczestnik e- learningu powinien mieć możliwość śledzenia własnych postępów w rozbiciu na poszczególne ćwiczenia. Atrakcyjność skutkuje większym zaangażowaniem uczestnika kursu. W procesie tworzenia e-learningowego szkolenia nie można jednak zapominać, że atrakcyjny przekaz nie jest celem samym w sobie. Pełni on funkcję pomocniczą w stosunku do głównego celu, czyli zdobycia przez kursanta pożądanej wiedzy, nie można więc zapomnieć o odpowiedniej ilości powtórek testów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Aromamarketing pachnie zyskiem

Świat bazuje na przepływie informacji, których ilość przekracza możliwość percepcji przeciętnego człowieka. Każdego dnia jest on wystawiany na działanie kilku tysięcy komunikatów reklamowych. Tylko kilka procent z nich trafia do...

Zamknij