Praktyka outsourcingu

Współczesne otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej wymagające – wzrost konkurencyjności oraz ciągłe zmiany wymagają zastosowania skutecznych metod zarządzania. W tych warunkach outsourcing staje się metodą, która pozwala zwiększyć efektywność i elastyczność działania. Potrzeba redukcji kosztów jest swoistym stereotypem na stałe związanym z outsourcingiem i uznawanym za podstawowy cel zawierania tego rodzaju kontraktów. W praktyce optymalizacja kosztów jest osiągana dopiero poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej, która jest głównym celem podejmowania współpracy z outsourcerem. Ten, korzystając ze skali i doświadczenia zdobytego na podstawie kontaktów z wieloma klientami, wyspecjalizował się w optymalizacji powtarzalnych procesów. Przy ocenie korzyści płynących z outsourcingu wato wziąć pod uwagę również kryteria jakościowe, a zwłaszcza te wynikające z wprowadzenia innowacji rekomendowanych przez dostawcę. Na polskim rynku outsourcing jest również sposobem na finansowanie inwestycji. Wbrew stereotypom outsourcing nie powoduje redukcji zatrudnienia, a raczej je zwiększa (Np. Firma HP w ciągu 5 lat zatrudniła „ na zewnętrz” firmy 15 tys. ludzi, czyli więcej, niż zatrudnia wewnątrz). Outsourcer bazując na swoich szczególnych kompetencjach, poszukuje metod zwiększania efektywności swoich klientów, chcąc przynieść im wartość dodaną. Polpharma oddała w outsourcing hosting stron internetowych oraz zewnętrzne bazy danych dotyczące medycyny. Straż Graniczna outsourcuje niemal całą infrastrukturę teleinformatyczną, a także logistykę i utrzymanie samochodów. • Według ekspertów rynek outsourcingowy osiągnął fazę dojrzałości. Zakończył się proces budowania więzi, natomiast trwa faza poprawy jakości i zwiększenia kontroli nad kosztami. • Polska staje się centrum świadczenia usług outsourcingowych IT dla krajów ościennych, • Przy zawieraniu kontraktów outsourcingowych dostawcy usług powinni przejmować także cześć ryzyka. • Renoma światowa outsourcera powinna zostać potwierdzona lokalnie, • Polskie firmy outsourcingowe nie są jeszcze oceniane na podstawie sztywno zdefiniowanych wskaźników efektywności. • Odbiorcy powinni sprawdzić, jakimi zasobami dysponuje outsourcer, • Firmy często decydują się na outsourcing, aby poprawić wskaźniki istotne dla ich akcjonariuszy (np. wykazać mniejsze zatrudnienie czy mniejszą amortyzację outsourcingu obszarze IT). • Outsourcing w Polsce powoli staje się sposobem na finansowanie inwestycji. • Zła komunikacja na różnych szczeblach prowadzi do zerwania kontraktu nawet wtedy, gdy sfera technologiczna działała bez zarzutu. • Dobre relacje powstają dopiero po pewnym okresie współpracy, gdy obie strony dowiodą swojej rzetelności.

Przeczytaj poprzedni wpis:
VoIP przyciąga jak magnes

Polska jest największym rynkiem VoIP w Europie Środkowo-Wschodniej: w 2005 roku natężenie ruchu generowanego przez tę usługę wzrosło pięciokrotnie. Wejście takich firm jak Skype, zwiększa konkurencyjność krajowych operatorów i przyspiesza...

Zamknij