Płacic trzeba za każda czynność

Prowizje za rozpatrzenie wniosku kredytowego czy przyznanie pożyczki nikogo nie dziwią. Jednak opłat pobieranych przez banki od klientów zabiegających o finansowanie jest niestety mnóstwo. Powodują one, że koszt kredytu znacząco rośnie. Bankowcy twierdza, ze każda firma, która zaciąga kredyt, powinna wiedzieć, z jakimi opłatami musi się liczyć, ponieważ są one zawarte w umowie. W umowie tego typu zawarte są również wyszczególnione prowizje, jakie bank pobiera od firmy, udzielając jej kredytu. Nie może być wiec mowy o zaskoczeniu, pod warunkiem, że klient umowę przeczytał. W placówkach i na stronach internetowych banków dostępne są taryfy opłat i prowizji stosowanych przez banki. W zależności od banku i od rodzaju kredytu, a także od wysokości kwoty, opłaty sięgają nawet kilku tysięcy złotych. I tak np. za przyjęcie wniosku o kredyt płaci się od 100zł do 1 tys. zł. To, jaką prowizję pobierze bank zależy od wielu czynników, np. od kwoty zadłużenia oraz rodzaju kredytu. Bankowe tabel opłat i prowizji zawierają także pozycje: prowizja za zaangażowanie lub prowizja za gotowość. Banki zobowiązują się w umowie z klientem do udostępnienia mu określonych środków, w ustalonych terminach. Oznacza to, że nie mogą ich w tym czasie wykorzystać na inny cel, więc tracą z tego powodu potencjalne dochody odsetkowe. Zazwyczaj prowizja za gotowość do udostępnienia przyznanej przez bank kwoty kredytu wynosi kilka procent. Aby skorzystać z kredytu w banku, w którym nie mamy rachunku firmowego, będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o naszych zobowiązaniach wobec innych kredytodawców. Zapłacimy za to zwykle od 20 do 100zł. Sporym kosztem jest także uzyskanie z banku oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej. Jeśli zapominamy o zapłaceniu raty kredytu, bądź też danego dnia na rachunku firmy jest za mało środków, bank upomni się pisemnie o odsetki. Koszt takiej wysyłki to dla firmy kilkadziesiąt złotych. Banki nie tylko udzielają kredytu, ale także administrują nim i pobierają za to opłaty. Administrowanie obejmuje m.in. sprawdzanie prawidłowości wykorzystania środków z każdej transzy, sprawdzanie wykonania zadań zgodnie z harmonogramem na podstawie przedłożonych faktur, sprawdzanie aktualności prawnych zabezpieczeń itd. Administrowanie obejmuje również okresową ocenę sytuacji finansowej klienta oraz systematyczne pozyskiwanie od firmy właściwych dokumentów. Prowizja za administrowanie kredytem wynosi minimum 100zł. Przed udaniem się do banku firma powinna dokładnie wyliczyć, jakiego kredytu będzie potrzebowała. Jeśli chce zwiększyć kwotę, będzie musiała także zapłacić prowizję. Wynosi ona zwykle min. 50zł.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Oko, dłoń i palec bezpieczna przepustka do firmy

Biometryczne systemy kontroli dostępu są oparte na elektronicznym rozpoznawaniu fizycznych cech pracowników, tj. linie papilarne, kształt twarzy czy tęczówka oka. Używane są w wielu firmach, w których konieczne jest zabezpieczenie...

Zamknij