Podatek nie do kwestionowania

Cechą charakterystyczna outsourcingu jest budowanie relacji o trwałym charakterze. Umowy dotyczące tej usługi zwykle odnoszą się do współpracy miedzy podmiotami w nawet kilkunastoletnim okresie. Mając tego świadomość, warto dobrze przemyśleć decyzję o korzystaniu z outsourcingu jeszcze przed sygnowaniem umowy. Wprowadzane do niej zapisy, dają gwarancję jakości i oszczędności. Zanim firma zdecyduje się na outsourcing, powinna skalkulować skutki podatkowe takiego przedsięwzięcia. Może bowiem okazać się, że to, co uda nam się zaoszczędzić, będziemy zmuszeni oddać fiskusowi. Dotyczy to sytuacji, w której wykonywane usługi podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast usługobiorca nie może tego podatku odliczyć. Kiedy zdecydujemy się na outsourcing, należy pamiętać, że umowy dotyczące usług o charakterze niematerialnym wymagają skrupulatnego zbierania dokumentacji, tak aby nie narazić się organom podatkowym. Najlepiej jest więc na bieżąco gromadzić wszelkie dowody wykonania tych usług w postaci analiz, raportów i korespondencji. Należy również pamiętać o ustaleniu, jakiej stawce podatku VAT dane usługi podlegają. Szczególnie ważne jest to w sytuacji, kiedy w ramach jednej umowy wykonywane są różne usługi, które podlegają innym stawkom. W takim przypadku korzystne jest ustalenie odrębnego wynagrodzenia dla poszczególnych rodzajów usług. Jeśli usługodawca i jego klient mają siedzibę w różnych krajach, dobrze jest sprawdzić, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu. W przypadku większości usług o charakterze niematerialnym miejscem opodatkowania jest kraj, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy. W sytuacji, kiedy polska firma decyduje się na skorzystanie z outsourcingu w obrocie międzynarodowym, może ją obciążyć obowiązkiem zapłaty 20-proc. podatku, tzw. witholding tax. Sposobem na jego uniknięcie jest uzyskanie certyfikatu rezydencji, dostarczonego przez zagranicznego partnera, a wystawionego przez tamtejszy urząd podatkowy. Wiele kłopotów z outsourcingiem ma swoje korzenie w nieprecyzyjnych umowach. W przypadku usług finansowych za nieprawidłowości podatkowe odpowiada zarząd całym swoim majątkiem. Tej odpowiedzialności nie da się wyłączy, można jednak dołączyć do umowy zapis przewidujący współodpowiedzialność firmy outsourcingowej. Największą pewność daje sytuacja, w której usługodawca jest ubezpieczony od ryzyka prowadzonej przez siebie działalności. innym sposobem jest ustalenie wysokości kar umownych, a także wynegocjowanie tzw. SLA, czyli gwarantowanego poziomu usług.

Więcej w outsourcing
Wystarczy sobie wyobrazić usługę

Outsourcing, początkowo traktowany jedynie jako metoda zmniejszania kosztów, coraz częściej ogarnia swym zasięgiem sfery uznawane dotąd za podstawowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Coraz częściej outsourcingowane są takie funkcje, jak marketing, sprzedaż...

Zamknij