Powiedz pracownikowi, ile jest wart

Ocena pracownicza to narzędzie prowadzenia polityki HR w firmie. Ma ona sens w każdej branży. Jeśli pracodawca regularnie ocenia pracowników, czyli sprawdza, jak wypełnili założone wcześniej cele, otrzymuje informacje, które dają mu podstawy do zróżnicowania wynagrodzeń, przeprowadzenia szkoleń czy rozwinięcia kadry. Ocena liczy się przy: • renegocjowaniu umowy o pracę, • planach restrukturyzacji firmy • planowanych szkoleniach, podwyżkach i awansach, • planowanych zwolnieniach. • Przed wprowadzeniem systemu oceny pracowników, szefowie powinni omówić z podwładnymi cele do osiągnięcia w danym roku. Ocena powinna być przeprowadzona pół roku lub rok później. Wprowadzenie systemu ocen powinno się rozpoczynać od opisu stanowisk w firmie, czyli profili, które zawierać będą kluczowe kompetencje i cechy, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona na danym stanowisku. Posiadając określone pożądane poziomy kompetencji pracownika, można przejść do kolejnych etapów oceniania. Firmy używają systemu ocen, by ułożyć plan rozwoju lub plan szkoleń danego pracownika. Ocena pozwala też czasem uzasadnić wypowiedzenie umowy. Dzięki dobrze przygotowanemu systemowi ocen pracownicy dowiadują się, co muszą poprawić w swojej pracy. Najlepsi z nich czują się zmotywowani do wydajniejszego wykonywania swoich obowiązków. Rozumieją też związek wyników z systemem wynagradzania. Według Katarzyny Przewuskiej, dyrektora zarządzającego agencji Sensors PR, ocenianie pracownika to też doskonały moment dla osoby zarządzającej, by porozmawiać z podwładnym o jego potrzebach oraz określić kierunki jego rozwoju. Opracowanie ocen pracowniczych oferuje większość firm doradztwa personalnego. Dla szefów, którzy sami chcą zająć się oceną, istnieją szkolenia, na których poruszane są takie zagadnienia jak metodologia ocen oraz tworzenie opisów stanowisk i profili kompetencji.

Więcej w motywacja
Opłata motywacyjna nie podlega VAT

WSA w Rzeszowie uznał, że jednokrotna i niepodlegająca zwrotowi kwota wypłacona kontrahentowi, która ma na celu wynagrodzenie go za jego gotowość do przystąpienia do umowy i wykonywania wynikających z niej...

Zamknij