Temida tanieje

Skarg przedsiębiorców na wysokie koszty prowadzonych procesów jest wiele. 2 marca wejdzie w życie ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadza zmiany w kwestii wpisu stosunkowego, który wnoszony jest w sprawach majątkowych (stawka to 5-8 proc. wartości przedmiotu sprawy). Zamiast niego powstaje opłata stosunkowa, która ma wynieść 5 proc. (nie może być to mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tyś). Oznacza to obniżenie kosztów w drobniejszych sprawach. Jest to dobra wiadomość dla firm, które dochodzą przed sądem niedużych kwot, ale za to często. Obecnie w przypadku sporu o wartości 10 tyś zł, opłata wynosiła 800 zł. Po zmiennie będzie to o 300 zł mniej. Oczekiwanie z pozwem do marca może się opłacić hurtownikom, którym kontrahenci często nie płacą za towar. Po 2 marca wzrosną opłaty w procesach pracowników z pracodawcą. Obecnie takie pozwy są zwolnione z wpisów sądowych. Od marca, jeśli pracownik będzie się domagał przed sądem odszkodowania (ale tylko wysokiego) od pracodawcy, to musi wnieść opłatę. W sprawach o wartości podmiotu sporu ponad 50 tyś zł, wpis stosunkowy wyniesie 5 proc. żądanej kwoty. Opłata została podyktowana kuriozalną sytuacją, kiedy to członkowie zarządów domagali się kilkutysięcznych odszkodowań, nie płacą za to żadnych opłat. Kolejne opłaty pojawią się w przypadku wniesienia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku. Opłata wyniesie 30 zł. Według nowych regulacji, aby odzyskać od państwa poniesione koszty, nadal niezbędne będzie zgłoszenie takiego żądania najpóźniej przed zamknięciem rozprawy poprzedzającej wydanie orzeczenia. Zasadą jest, iż koszty procesu zwracane są stronie wygrywającej.