Informatyzacja – potrzeba czy moda

Funkcjonowanie firmy liczącej się na rynku jest dzisiaj nie do pomyślenia bez systemu wspomagającego zarządzanie. Systemy klasy ERP są lub będą w najbliższej przyszłości głównym źródłem informacji w większości organizacji gospodarczych. Ideą, która stoi za ERP, jest przekonanie, że poszczególne części oprogramowania komunikują się w poprzek wykonywanych funkcji. System ten obejmuje całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ informacji, pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmianę popytu. Korzyści, jakie płyną z konsolidacji odrębnych systemów są niezaprzeczalne. Do najczęściej wymienianych korzyści należy:  Większa kontrola zarządu nad rentownością i płynnością  Dostarczanie podstaw do podejmowania decyzji  Rzetelność i szybkość sprawozdawczości zewnętrznej  Poprawa efektywności zaopatrzenia i gospodarki zapasami.  Poprawa obsługi klienta  Uporządkowanie procesów w przedsiębiorstwie, integracja funkcji i działów Przykładowym systemem wspomagającym zarządzanie klasy ERP jest system Impuls BPSC. Pakiet przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. W jego skład wchodzą aplikacje, które wspomagają zarządzanie kapitałem, personelem, dystrybucją, transportem, produkcją, relacjami z klientami i obiegiem dokumentów. Opiera się na jednej wspólnej bazie, pozwala na integrację informacji w obrębie całej firmy. Wśród zalet Systemu Impuls BPSC wylicz się:  Wysoką elastyczność, która pozwala na wdrażanie produktu z dobrym efektem, w przedsiębiorstwach w różnym profilu działalności i dowolnej strukturze organizacji  Budowa modułowa pakietu – pozwala na skonfigurowanie rozwiązania dopasowanego idealnie do potrzeb firm.  Skalowanie – umożliwia łatwe rozbudowanie wraz z rozwojem i wymaganiami użytkownika  Otwartość – kompleksowe dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki.

Więcej w ERP
Biznes oczekuje szybkości, elastyczności i prostoty

Szybkość i elastyczność stają się dziś najważniejszymi czynnikami sukcesu w biznesie. Powstał nawet termin „Real-Time Enterprise", czyli „przedsiębiorstwo działające w czasie rzeczywistym". Odnosi się on do koncepcji firmy, która -...

Zamknij