Koszt poniesiony to niekoniecznie zapłacony

Autor artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie, czy poniesienie wydatku jest równoznaczne z zapłatą, czy wydatkowaniem pieniędzy. Odpowiedź na to pytanie jest istotna nie tylko przy klasyfikowaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ale też ma znaczenie dla przedsiębiorców inwestujących w specjalnych strefach ekonomicznych i korzystających w związku z tym z pomocy publicznej. Organy podatkowe często utożsamiają poniesienie wydatku z faktyczną zapłatą za towar czy usługę. Tak też uczynił naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w pisemnej interpretacji będącej odpowiedzią na pytania podatnika inwestującego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Prosił on o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych za moment poniesienia kosztów zaliczanych do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z inwestycją na terenie specjalnej strefy ekonomicznej należy rozumieć datę otrzymania faktury dokumentującej zakup towaru lub usługi. Odpowiedź urzędu była negatywna, podatnik wniósł więc zażalenie do Izby Skarbowej w Katowicach. Izba powołała się na komentarze podatkowe i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Konkluzja była taka, że przez poniesione koszty inwestycji, o których mowa w rozporządzeniach, „należy rozumieć zarówno koszty faktycznie zrealizowane w znaczeniu kasowym, jak i koszty, w związku z którymi nie dokonano płatności, ale które wpłynęły na zmianę aktywów lub pasywów podatnika”. Zatem otrzymanie przez spółkę faktur dokumentujących zakupy inwestycyjne jest równoznaczne z poniesieniem kosztów inwestycji.

Ostatnie zapytania:

  • koszt poniesiony
  • poniesiony koszt
  • co to jest koszt
  • co to znaczy koszt calkowity a poniesiony
  • koszt poniesiony przy zakupie
  • kosztorys koszty poniesione a koszty do poniesienia
  • koszty poniesione przez klienta przy zakupie coca coli