Dwa etaty – dwa urlopy

Powoli dość powszechną sytuacją staje się sytuacja, kiedy jeden pracodawca zatrudnia tego samego pracownika na kilku etatach. Takie dodatkowe umowy to dla pracodawcy wiele nowych obowiązków, obowiązków dla pracownika – nowe uprawnienia. Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika nie może obejść się bez wstępnej procedury. Bez wątpienia nowa jest nie tylko umowa o pracę. Pracownik ponownie nabywa prawo do urlopu wychowawczego, zasiłku za czas niezdolności z powodu choroby oraz podwójnie korzysta z przywilejów socjalnych. Pracownik może być również skierowany na nowe badania lekarskie i szkolenia bhp. Nowy etat to też odrębne naliczony czas pracy, bo dla każdego z tych stosunków pracy należy prowadzić oddzielnie ewidencję czasu pracy. Dodatkowe prawa i obowiązki obejmują również urlopy wypoczynkowe. Dwa etaty oznaczają, że pracownik ma prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych – wypoczynkowych każdego stosunku pracy oddzielnie. Jeśli więc pracownik otrzyma 20 dni urlopu (za ¾ etatu) i 7 dni (1/4 etatu), a żaden z tych wymiarów nie przekroczy ustawowych 26 dni, to wszystko jest w ustawowym porządku. Nie ma bowiem znaczenia, że u tego samego pracodawcy jeden pracownik korzysta w sumie z 27 dni urlopu wypoczynkowego. Co prawda art. 154 § 3 k.p. mówi wyraźnie, że wymiar urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć 20 lub 26 dni w jednym roku kalendarzowym. Trzeba jednak pamiętać, że ogólna liczba laby wymieniona w ustawie, nie dotyczy dwóch odrębnych umów o pracę.

Ostatnie zapytania:

  • urlop wypoczynkowy na dwa etety
  • biuro przy ulicy Ojcowskiej Warszawa Mokot?w loc:PL
  • dwa etaty urlop
  • urlop wypoczynkowy a praca na dwa etaty
  • urlop na dwa etaty
  • urlop dwa etaty
  • urlop 2 etaty
  • praca na dwa etaty i na urlop ojcowski
  • praca na 2 etaty a urlop wypoczynkowy
  • dwa etaty a wychowawczy