Dobrze sprzedać nowego prezesa

Pojawienie się nowej osoby na stanowisku kierowniczym wymaga odpowiedniego poinformowania zainteresowanych stron. Pominięcie jednej z nich grozi niepewnością i dyskusją o strategii. Warto więc pamiętać o wszystkich grupach – pracownicy, media, udziałowcy, klienci. Nie można pominąć nikogo. Dobrym sposobem jest skierowanie listu do każdego pracownika, przygotowanie materiałów dla udziałowców i klientów. Komunikowanie zmiany musi odbywać się szybko, więc często nie ma czasu na graficzne projektowanie specjalnych dokumentów, czy na przykład planowanie na tę okazję produkcji efektywnych teczek. W takiej chwili, kluczowe staje się jasne i czytelne sformułowanie przekazu o nominacji. Dla wielu odbiorców pierwsze zdanie komunikatu będą jedynymi, które przeczytają. Niezależnie od wiedzy, jaką mamy o nowym menedżerze, musimy określić konkretny przekaz, który postaramy się zakomunikować otoczeniu. Musimy starać się pozycjonować szefa firmy, budując możliwie precyzyjne skojarzenie z firmą. Należy odrzucić składanie obietnic liczbowych. Nominację ogłasza się na samym początku pracy nowej osoby, kiedy jeszcze o wiele za wcześnie na jakieś konkrety. Nie mamy również wpływu na to jak prasa skomentuje zmianę. Najlepiej, gdyby uznali nowego prezesa za wizjonera, człowieka z określonym planem, pomysłami i rozwiązaniem. Treść ogłoszenia powinna się odnosić wprost do podstawowego przekazu, który wcześniej określiliśmy. Może się zdarzyć, że dziennikarze będą dzwonić i zasypywać nas pytaniami, na które musimy szybko odpowiadać. Zaowocuje wtedy praca wcześniej włożona w planowanie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Z bankiem nie wygrasz

Niektóre wierzytelności są zaspokajane w postępowaniu upadłościowym poza kolejnością, jaka wynikałaby z ogólnych przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Zasadą postępowania upadłościowego jest bowiem to, że wierzyciele zaspokajani są w określonej...

Zamknij