Przedsiębiorstwo płaci za złamaną nogę

Pracownik podlega opiece pracodawcy nie tylko w miejscu pracy, ale również w drodze do niego i podczas powrotu z pracy do domu. Wypadek powinien zostać zgłoszony niezwłocznie – telefonicznie, osobiści, elektronicznie lub pisemnie. Od tego momentu pracodawca rozpoczyna ustalanie okoliczności i przyczyny zdarzenia. Jeżeli w firmie jest specjalista od BHP, to ona zajmuje się procedurami związanymi z wypadkiem. Tam, gdzie go nie ma, może to zrobić osoba odpowiedzialna za sprawy personalne lub sam pracodawca. Wypadek kwalifikujący się do kategorii w drodze do lub z pracy, powinien być zdarzeniem nagłym, wywołanym przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca zatrudnienia. Droga ta musi być najkrótsza i nieprzerwana, chyba że na skutek tzw. przyczyny uzasadnionej życiowo, której czas nie przekracza granic potrzeby. Ustalanie okoliczności przeprowadza się na podstawie oświadczenia poszkodowanego, jego rodziny, świadków wypadku czy osób, które udzielały pierwszej pomocy. Wnioski spisuje się w tzw. karcie wypadku, nie później, niż 14 dni od zgłoszenia zdarzenia. Jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub jego rodziny, drugi powinien być przechowywany w firmie. Od 1 stycznia 2003 roku wypadki w drodze do i z pracy podlegają systemowi świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (wcześniej były włączone do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego). Zmiana ta spowodowała, że poszkodowany pracownik otrzymuje przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy 100 proc. wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio od pracodawcy.

Ostatnie zapytania:

  • zus placi za zlamana noge