Jak udowodnić, że pracownik był pijany

Przyjście pijanego pracownika do pracy lub spożywanie w pracy alkoholu stanowią ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, wskutek którego – zgodnie z art. 52 par.1 pkt. 1 kodeksu pracy, pracodawca może pracownika zwolnić dyscyplinarnie. Decyzja taka jest zależna od jego woli – niedopuszczenie pijanego do pracy to natomiast obowiązek pracodawcy, określony w art.17 ust.1 ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pracownik musi poznać powód niedopuszczenia do pracy. Jeżeli jest nim podejrzenie nietrzeźwości, może zażądać zbadania stanu trzeźwości, a pracodawca musi mu takie badanie umożliwić. Sytuacja, w której pracownik nie żąda badania lub odmawia pracodawcy jego wykonania, a istnieją inne dowody nietrzeźwości, może stanowić dla sądu dodatkową przesłankę świadczącą o nietrzeźwości pracownika. Pracodawca powinien pamiętać o zebraniu jak najwięcej dowodów nietrzeźwości odsuniętego od pracy pracownika – mogą to być np. oświadczenia świadków jego nietypowego zachowania czy osób, które widziały, jak spożywał alkohol. Ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych można się dopuścić jedynie świadomie i z winy umyślnej – trudno będzie ją np. udowodnić pracownikowi, który przychodzi do pracy nietrzeźwy, ponieważ jest chorobliwie uzależniony od alkoholu. Pracodawca ani sądy nie mają jednak obowiązku uwzględnienia takich okoliczności, jeżeli to sam pracownik się na nie nie powoła i nie przedstawi dowodów (np. karty leczenia szpitalnego). Kwestie dotyczące nietrzeźwości pracowników warto uregulować w regulaminie pracy. Przydatne będą zapisy określające jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, stanowiące podstawę rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika: – Przyjście do pracy w stanie po spożyciu alkoholu, – Wykonywanie pracy w stanie po spożyciu alkoholu, – Spożywanie alkoholu w czasie pracy. Warto również umieścić zapis, że w razie postawienia zarzutu ciężkiego naruszenia obowiązku trzeźwości, pracownik może zażądać badania stanu trzeźwości.

Ostatnie zapytania:

  • pijany pracownik
  • pijany w pracy
  • jak udowodnic picie w pracy
  • pijana w pracy
  • jak udowodnić że pracownik jest pijany
  • kierownik pije w pracy szef nie reaguje
  • pijany pracownik kierownik nie reaguje
  • pijany pracownik w pracy
  • alkohol w pracy jak udowodnić
  • po czym poznać że pracownik jest pijany