Kiedy pracodawca płaci za studia pracownika

Wykwalifikowana kadra firmy stanowi o jej kapitale intelektualnym. Dlatego też co raz częściej pracodawcy są skorzy do wysyłania pracowników na przeróżne szkolenia, kursy, czy nawet kolejne studia. Według przepisów kodeksu pracy, należy umożliwić pracownikom podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych. Specjalne rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 12 października 1993 w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych określają kwestię szkoleń pracowników. Rozporządzenie precyzuje zakres świadczeń, które przysługuje pracownikom, podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Zakres ich został zróżnicowany w zależności od formy kształcenia oraz od faktu, z czyjej inicjatywy wyszła edukacja. Studia dyplomowe są według rozporządzenia podstawową formą kształcenia. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe, o ile umowa zawarta między nim a zakładem, przysługuje:  Zwrot kosztów uczestnictwa, łącznie z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przejazdem  Urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy w określonym wymiarze. Urlop płatny jest w według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Powyższe ustalenia są możliwe wyłącznie, gdy pracodawca wysyła pracownika. Nie można liczyć na takie przywileje, kiedy pracownik sam wychodzi z inicjatywą doszkalania. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może wesprzeć finansowo. Koszty podatkowe stanowią wszystkie wydatki, które ponosi podatnik w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych szczegółowo w przepisach ustaw podatkowych. Zaliczenie poszczególnych wydatków do kosztów podatkowych uzależnione jest jednak od tego, czy podatnik poniósł wydatki w celu uzyskania przychodów. Do kosztów można zaliczyć również te, które nie są w sposób bezpośredni połączone z przychodami. Z drugiej strony, to w gestii firmy pozostaje wskazanie związku pomiędzy tym kosztem a przychodem. Do takich niepewnych przypadków można zaliczyć ponoszenie przez pracodawcę wydatków na studia pracownika. Każdy z takich przypadków należy badać indywidualnie. Nie każde studia będą przydatne z punktu widzenia pracodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Właściciel firmy transportowej, który zgodzi się dopłacić do studiów zatrudnionemu kierowcy nie powinien odliczać kosztów. Trudno jest tu wykazać jakiekolwiek powiązanie. Inaczej jest w sytuacji, kiedy właściciel firmy produkującej odzież skieruje na specjalne kursy konstrukcji form odzieżowych kilka zatrudnionych pracownic. W tym wypadku nie ma żadnych wątpliwości, iż wydatek ma wpływ na wielkość uzyskiwanego w przyszłości przychodu.

Ostatnie zapytania:

  • pracodawca wysyla pracownika na studia co z tego ma
  • co zyskuje pracodawca płacąc za studia pracownika
  • firma płaci za studia
  • czy pracodawca kierujac na studia podyplomowe ponosi koszty z tym zwiazane
  • pracodawca wysyla na studia
  • pracodawca płaci za studia jakie dokumenty
  • pracodawca płaci za studia ile odliczy
  • pracodawca płaci za studia
  • pracodawca oplaca studia
  • pracodawca odliczyc szkole pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *