Na każdego jest teczka i to z trzema przegródkami

Nawet jeśli pracodawca zatrudnia tylko jednego pracownika, musi założyć mu teczkę i przechowywać w niej wszystkie wymagane dokumenty 50 lat po wygasnięciu stosunku pracy – niezależnie od rodzaju umowy. Dokumenty te można przekazać do specjalnych archiwów, ale najpierw trzeba je zgromadzić. Każda teczka pracownicza zaiera trzy części. W części A znajdują się wszystkie dokumenty, które pracownik dostarcza przed nawiązaniem stosunku pracy: życiorys, list motywacyjny, kopie dyplomów, świadectw pracy, orzeczenie lekarza medycyny pracy, zezwolenie na wykonywanie pracy w przypadku cudzoziemca – wszystkie powinny być ołożone chronologicznie, ponumerowane i odnotowane w wykazie. W części B znajdują się: umowa o pracę i wszystkie aneksy do niej, zakres obowiązków, zaświadczenie o odbytym kursie BHP, orzeczenie lekarskie o badaniach okresowych i kontrolnych, zaświadczenie pracownika, że zapoznał się z treścią regulaminu pracy itp. Wszystkie powinny być podpisane przez obie strony umowy oraz datą. Część C zawiera umowy związane z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Znajduje się tam ta właśnie umowa, kopia świadectwa pracy wydanego pracownikowi, umowa o zakazie konkurencji oraz ewidencja czasu pracy i wynagrodzenia. Pracodawca ma również obowiązek gromadzenia dokumentów o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Spójrz wrogowi prosto w oczy

Rosnące zainteresowanie psychoneuroimmunologią podyktowane jest między innymi tym, że dostarcza nam ona nowych narzędzi do radzenia sobie z chorobami i stresem. Odkrycia ostatnich 20 lat są bardzo obiecujące. Mówią nam,...

Zamknij