Weksle od pracowników będą zakazane

Projekt zmian skierowany do Sejmu przewiduje, że żądanie wystawienia weksla od pracownika będzie zakazane i zagrożone grzywną – informuje Puls Biznesu.

Wpłynął już do Sejmu projekt zakazujący stosowania weksli przez pracodawców wobec pracowników. Jak zapowiadaliśmy, taką inicjatywę ustawodawczą podjęła sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej. W tym tygodniu propozycje zmian kodeksu pracy wniosła do laski marszałkowskiej grupa posłów PO. Skierowano je do opinii Biura Legislacyjnego.

Projektowana nowela przesądza, że wystawienie weksla lub oświadczenie pracownika o poddaniu się egzekucji, a także uznanie przez pracownika długu, które mają na celu zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy, będą nieważne. Taki weksel będzie też nieważny u każdego jego późniejszego posiadacza. Jak wiadomo, weksle mogą być puszczane w obieg i sprzedawane osobom trzecim. Przyjęte w proponowanej noweli rozwiązanie nie pozwoli im dochodzić zaspokojenia wekslowego od pracownika.

Poselski projekt idzie dalej. Przewiduje sankcje, jeśli pracodawca zażąda wystawienia weksla albo uznania przez pracownika długu, mającego zabezpieczyć przyszłe roszczenia pracodawcy ze stosunku pracy. Będzie to wykroczeniem, zagrożonym grzywną od 1000 zł do 30 tys. zł.

Więcej w pracownik, umowa o pracę
Co jest świadczeniem ze stosunku pracy

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw częstym problemem jest właściwa kwalifikacja podatkowa świadczeń wypłacanych osobom będącym pracownikami bądź byłymi pracownikami - zauważa na łamach Pulsu Biznesu Jan Sluzalek, radca prawny w kancelarii...

Zamknij