Przymusowy urlop to wyjątek

Zbliżający się koniec okresu, na jaki zawarto umowę terminową, nie oznacza, że pracodawca może zobowiązać podwładnego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego – zwraca uwagę ekspert Rzeczpospolitej wyjaśniając wątpliwości czytelnika.

Czy pracownik zatrudniony na czas określony musi, czy też może wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy przed rozwiązaniem umowy” Czy pracodawca może mu nakazać, aby zrealizował cały przysługujący mu wypoczynek za bieżący rok?

Odpowiedź na pytanie, czy pracodawca może narzucić wykorzystanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi przed rozwiązaniem terminowej umowy o pracę, tak naprawdę zależy od tego, w jakim trybie ma zostać rozwiązany angaż – za wypowiedzeniem czy też z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Co do zasady umowa na czas określony nie podlega rozwiązaniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Od tej reguły wyjątek przewiduje art. 33 k.p. Stanowi on, że przy zawieraniu terminowego angażu strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego jego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Warunek jest jeden – umowa musi zostać zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Więcej w rozwiązanie umowy
Zastępcę zna tylko szef i kadrowa

Rzeczpospolita wyjaśnia, że jeśli przyjęty na miejsce nieobecnego pracownika zachoruje, jego stanowisko można obsadzić kolejną osobą. Jednym z rodzajów umów o pracę jest ta zawarta na czas zastępstwa nieobecnego pracownika...

Zamknij