Organ podatkowy inaczej oszacuje dochód firmy

Jak zauważa dziś Rzeczpospolita nowe przepisy o cenach transferowych wprowadzają wiele zmian mających istotne znaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli. Regulują m.in. zasady określania wyników z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nowelizacja rozporządzenia o cenach transferowych (dalej: rozporządzenie) z 17 czerwca br. wprowadza wiele zmian mających istotne znaczenie dla sposobu przeprowadzania kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych. Zmiany wejdą w życie 18 lipca br.

Reguluje ono m.in. sposób i tryb szacowania przez organy podatkowe dochodów wynikających z transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jest więc swego rodzaju zbiorem zasad, którymi kierują się urzędnicy sprawdzający te transakcje w trakcie kontroli w zakresie cen transferowych. Jednocześnie wielu podatników zawierających transakcje wewnątrzgrupowe kieruje się regulacjami wskazanymi w przepisach rozporządzenia w celu ograniczenia swojego ryzyka podatkowego.

Nowelizacja rozporządzenia jest w istotnej części odpowiedzią polskiego systemu podatkowego na dokonane w 2010 roku zmiany postanowień Wytycznych OECD w sprawie Cen Transferowych dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych oraz Administracji Podatkowych oraz prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych – mówi Iwona Georgijew – partner w Zespole Cen Transferowych Deloitte.

Więcej w dochód
Zakładowa barbórka obniży podatek

Jak uznał dyrektor łódzkiej Izby Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w tym miesiącu wydatki na zorganizowanie imprezy firmowej z okazji święta w branży można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów...

Zamknij