Kara dla pracownika. Ile czasu na odwołanie?

Jeśli szef wymierzy pracownikowi karę, ten może złożyć odwołanie, wskazując, z jakich powodów nie zgadza się z tą decyzją. Aby utrzymać nałożoną sankcję, pracodawca musi wtedy dochować odpowiedniej procedury – wyjaśnia Rzeczpospolita.

 

Pracownik może złożyć sprzeciw dotyczący nałożonej na niego kary tylko w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o sankcji. Jeśli naruszy ten termin, traci możliwość odwołania się. Termin ten nie ulega przywróceniu. Gdy podwładny wniesie sprzeciw po 7 dniach od otrzymania zawiadomienia o wymierzonej karze, pracodawca może go odrzucić, informując zatrudnionego, że jego prawo wygasło z upływem terminu. Jeżeli jednak szef w zawiadomieniu o ukaraniu nie zamieścił informacji o prawie wniesienia sprzeciwu, nie może to umniejszyć uprawnień pracownika. Dlatego brak takiego sformułowania pozwala podwładnemu złożyć sprzeciw także w późniejszym czasie.

 

Istotne jest także to, że wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie nałożonej kary porządkowej może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie wyczerpana droga postępowania wewnątrzzakładowego. Oznacza to, że dopuszcza się to dopiero po wniesieniu w terminie sprzeciwu do pracodawcy. Tak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 1999 r.

Ostatnie zapytania:

  • ile czasu na odwołanie kary
Więcej w kara, odwołanie
36 mln zł kar za IKE

10 decyzji z łączną karą ponad 36 mln zł – to rezultaty kontroli umów o indywidualne konta emerytalne. Kwestionowano np. brak odpowiedzialności za operacje pieniężne, wydłużenie terminu na wypłatę środków...

Zamknij