Chorobę lepiej spędzić w łóżku niż na sali wykładowej

Uczestnicząc w szkoleniu w czasie zwolnienia lekarskiego, pracownik ryzykuje utratę posady. Aby tego uniknąć, powinien poprosić lekarza o zaświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do udziału w kursie. Ponadto lepiej, gdy szef zgodzi się na takie podnoszenie kwalifikacji – radzi dzisiejsza Rzeczpospolita.

W czasie, kiedy byłem na zwolnieniu lekarskim, otrzymałem zaproszenie na ciekawe, trzydniowe szkolenie, z którego postanowiłem skorzystać. Dowiedział się o tym mój pracodawca i wręczył mi wypowiedzenie. Złożyłem odwołanie. Jakie mam szanse na wygranie sprawy z pracodawcą” – pyta czytelnik.

Pracodawca może kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. Polega to na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy: nie wykonuje pracy zarobkowej, nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. W wyroku z 21 października 1999 r. (I PKN 308/99) Sąd Najwyższy stwierdził, że wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem może być naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych i stanowić uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. tylko wtedy, gdy pracownikowi można przypisać winę co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.

Więcej w choroba, Szkolenie
ZUS: na świadczeniu rehabilitacyjnym też można zwolnić

Długotrwała choroba może zakończyć się przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego. Jeżeli osoba chora pozostaje wówczas w zatrudnieniu, jej chorobowa absencja może utrudniać prawidłowe zorganizowanie pracy w zakładzie i skłaniać pracodawcę do podjęcia...

Zamknij