Brak PIT-11 nie zwalnia z rozliczenia z fiskusem

Do końca lutego pracodawca, także ten były, ma czas na sporządzenie i przekazanie pracownikom informacji o wysokości uzyskanych przez nich w roku podatkowym przychodów.

Sporządzenie informacji o przychodach pracownika jest obowiązkiem pracodawcy (płatnika). Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), nieprzekraczalnym terminem na wywiązanie się z niego jest ostatni dzień lutego. Informacje mają wtedy trafić do właściwych – według miejsca zamieszkania pracowników – urzędów skarbowych. W tym terminie PIT-11 powinien być także wysłany do pracowników, którzy skończyli pracę u danego pracodawcy w ubiegłym roku, chyba że na ich wniosek został wystawiony wcześniej. Pracodawcy znają obowiązki wynikające z ustawy o PIT i tylko w nietypowych przypadkach może zdarzyć się, że informacja o wysokości dochodów nie dotrze do pracownika na czas.

Fakt nieotrzymania informacji o uzyskanych przychodach nie zwalnia pracownika z obowiązku złożenia zeznania rocznego. Należy zatem wypełnić właściwy formularz zeznania podatkowego, obliczając podatek na podstawie dostępnych informacji własnych.

Ostatnie zapytania:

  • Brak PIT od pracodawcy nie zwalnia z rozliczenia z fiskusem
Więcej w brak PIT od pracodawcy, PIT-11
Do końca lutego trzeba przekazać PIT-11

Płatnicy mają jeszcze miesiąc na przekazanie informacji o dochodach swoim pracownikom i fiskusowi. Mogą to zrobić drogą elektroniczną, z użyciem bezpiecznego podpisu - wyjaśnia Rzeczpospolita. 28 lutego upływa termin przekazania...

Zamknij