Nie ma litości dla sprawcy kradzieży

Jak wyjaśnia Rzeczpospolita sąd pracy jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Nie wolno mu więc przyjąć odmiennych ustaleń niż zapadły w takim orzeczeniu.

Związanie wyrokiem skazującym przewiduje art. 11 kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi odstępstwo od zasady swobodnej oceny dowodów. Sąd pracy związany jest ustaleniami dotyczącymi popełnienia przestępstwa, a więc okolicznościami składającymi się na jego stan faktyczny, czyli osobą sprawcy, przedmiotem przestępstwa oraz czynem przypisanym skazanemu, które znajdują się w sentencji wyroku sądu karnego. Potwierdzał to także Sąd Najwyższy w wyroku z 2 lutego 2012 r. (Il CSK 330/11). Stwierdził, że nikt nie może wykazywać, że wyrok skazujący jako wadliwy nie wiąże w zakresie swoich ustaleń. Powoduje to, że rozpoznając sprawę z zakresu prawa pracy, sąd musi przyjąć, że skazany popełnił przestępstwo przypisane mu wyrokiem karnym – wyjaśnia dziennik.

Więcej w kodeks pracy, kradzież
Polak średnio po roku dowiaduje się, że padł ofiarą kradzieży danych osobowych

  17 proc. dorosłych Polaków padło ofiarą kradzieży tożsamości, a średnia strata z tego tytułu wynosi 35 tys. zł. Rekordzista próbował wyłudzić blisko 4,4 mln zł.   Jak wynika z...

Zamknij