Jaki VAT na dostawę mediów do lokali mieszkalnych

Dostarczanie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i odbiór ścieków na rzecz najemcy są świadczeniami odrębnymi od usługi najmu. Dlatego powinny być opodatkowane stawkami podatku od towarów i usług właściwymi dla nich – orzekł WSA w Warszawie 10 października 2012 r.

Zadano pytanie, czy spółka w sposób prawidłowy dokonuje opodatkowania czynności przedstawionych w stanie faktycznym w przypadku gdy umowa najmu przewiduje, że koszty mediów będą regulowane odrębnie od czynszu z tytułu najmu. Zdaniem wnioskodawcy istnieją przesłanki do refakturowania mediów na najemców, gdyż to oni są faktycznymi konsumentami usług. Refakturowanie jest odsprzedażą zakupionych wcześniej usług, dlatego czynności te będą opodatkowane według stawek właściwych dla odsprzedawanych usług. Organ podatkowy w interpretacji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Jego zdaniem w sytuacji, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów, wydatki za te media będące elementem świadczenia należnego z tytułu umowy najmu lokalu stanowią wraz z czynszem obrót, w rozumieniu art. 29 ust. i ustawy o VAT z tytułu świadczenia usług najmu. W związku z tym wydatki za media są opodatkowane stawką właściwą dla świadczonych usług najmu. Są one bowiem nierozerwalnie związane z usługą najmu.

Sąd uchylił tę interpretację przychylając się do stanowiska spółki. Uznał, że brak jest podstaw do przyjęcia, że wskazane świadczenia są ze sobą związane w sposób ścisły w sytuacji, gdy strony odrębnie to uregulowały. Usługi dostawy mediów nie można uznać za element usługi kompleksowej i należy zastosować do niej stawkę właściwą dla tych usług, a nie dla usługi najmu.

Ostatnie zapytania:

  • refakturowanie mediów w cznszu za lokal mieszkalny
  • stawka vat na dostawę mediów
  • vat od mediow w lokalu mieszkalnym
Przeczytaj poprzedni wpis:
Surfowanie po sieci według reguł pracodawcy

Przyjęta w firmie polityka social media powinna jasno określać cele leżące u podstaw jej wprowadzenia, działania do jakich są uprawnieni pracownicy ich granice i konsekwencje naruszenia zasad - wyjaśnia Rzeczpospolita....

Zamknij