Nie każda przerwa to przestój

Trudna sytuacja gospodarcza firmy może uzasadniać zarządzenie zwykłego niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy – pisze Rzeczpospolita.

Obecnie przepisy kodeksu pracy nie zawierają definicji przestoju. Czym on jest, podpowiada utrwalone już orzecznictwo i stanowisko doktryny. Mianowicie przestój powstaje w wyniku zakłóceń normalnego toku prac zakładu w sposób nieoczekiwany (np. przerwa w dostawie prądu czy usterka maszyny produkcyjnej).

Kodeks pracy odróżnia przestój (o którym mowa w art. 81 § 2-4 k.p.) od innego niewykonywania pracy na skutek przeszkód dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 k.p.). Zmniejszenie liczby zamówień od klientów stanowi przerwę tej ostatniej kategorii, a nie przestój. Przestój jest bowiem pojęciem węższym. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 16 października 1992 r. (I PZP 58/92), brak nowych zleceń i trudna sytuacja gospodarcza pracodawcy nie są przyczynami, które mogą go uzasadniać. Taka sytuacja nie może być traktowana jako zjawisko wyjątkowe i nieoczekiwane, lecz stanowi zwykłe niewykonywanie pracy na skutek przeszkód dotyczących pracodawcy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p.

W praktyce odróżnienie przestoju od innych przerw w wykonywaniu pracy z uwagi na przeszkody ze strony pracodawcy ma niewielkie znaczenie. Różnice te są bowiem niewielkie. Przede wszystkim nie zachodzą tu odmienności w zakresie wynagradzania pracowników.

Ostatnie zapytania:

  • przestój zakładu w wyniku braku prądu
  • co nie jest przerw
  • kodeks pracy przestój firmy
  • prad a przestoj
  • prawo pracy art 81 § 1- 4 pracodawca łamie
  • przestuj przerwa
Więcej w kodeks pracy, przerwa w pracy
Inspektor pracy nakaże zawarcie umowy o pracę

Nowe prawo może dać inspektorom pracy ogromną władzę - zauważą Dziennik Polski Sejm zajmie się dzisiaj projektem ustawy, która daje inspektorom pracy możliwość nakazania pracodawcy zastąpienia umowy cywilnoprawnej (m.in. zlecenia)...

Zamknij