Śmierć dziecka nie przerywa urlopu macierzyńskiego

Pierwsze osiem tygodni wolnego po urodzeniu potomka ma służyć matce na zregenerowanie sił. Okresu tego nie można skrócić bez względu na okoliczności – wyjaśnia Rzeczpospolita.

Pracownicy, która przedłożyła zwolnienie lekarskie po śmierci nowo narodzonego dziecka przysługuje zasiłek macierzyński do upływu 56 dni od dnia porodu. Dopiero po jego wyczerpaniu ma prawo do świadczeń chorobowych.
Przedstawiony problem reguluje art. 180 § 1 kodeksu pracy. Mówi on, że w razie urodzenia martwego dziecka albo jego śmierci przed upływem ósmego tygodnia życia pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze ośmiu tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez siedem dni od dnia tego tragicznego zdarzenia.

Tydzień urlopu macierzyńskiego odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. Jeśli zatem zmarłe dziecko było jedynym urodzonym przy tym samym porodzie, to pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego przez 56 dni liczonych od dnia porodu.

Ostatnie zapytania:

  • archiwum nf pl
  • urlop macierzyński po smierci dziecka
  • macierzyński a śmierć dziecka
  • zgon dziecka a urlop macierzyński
  • czy po śmierci dziecka przysługuje urlop macierzyński
  • urlop macierzyński a śmierć dziecka
  • taciezynski a smierc dziecka
  • urlop macierzyński a zgon dziecka
  • urlop po śmierci dziecka
  • wymiar urlopu macierzyńskiego a śmierć dziecka
Więcej w przerwanie urlopu, śmierć dziecka
Szef może przerwać twój urlop

Pracodawca może przerwać urlop pracownika. Ustawowo zagwarantowane prawo pracownika do wypoczynku wcale nie jest święte. Jego realizacja korygowana jest potrzebami pracodawcy. Fakt ten potwierdza dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu w...

Zamknij