Abonamenty medyczne jednak z podatkiem

Nie ma już wątpliwości, że opłaty ponoszone przez firmy na rzecz zatrudnionych do prywatnych lecznic są przychodem pracowników – informuje Rzeczpospolita.

Te tzw. pakiety medyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród pracowników, którzy mogli praktycznie za darmo zadbać o zdrowie swoje i najbliższych. Dodatkowo pracodawcy tak spisywali umowy z lecznicami, aby nie dało się ustalić przychodu przypadającego na poszczególnego podwładnego i nie pobierać od takich bonusów zaliczki na podatek dochodowy. Ale to już przeszłość. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 października 2011 r. (Il FPS 7/10) podjętej w pełnym składzie Izby Finansowej uznał, że pracodawca musi potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych od abonamentów medycznych oferowanym zatrudnionym, nawet gdy odpłatność za nie została określona ryczałtowo.

Zdaniem NSA mamy tu do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem na rzecz podwładnego podlegającym opodatkowaniu już w chwili, kiedy ten ostatni miał możliwość skorzystać z pakietu, a więc zwykle w dniu wpłaty przez zakład miesięcznej składki tytułem abonamentu. Wedle NSA przychodu nie osiąga w tej sytuacji tylko zatrudniony, który odrzucił propozycję objęcia go pakietem.

Więcej w abonament medyczny, motywacja pracowników
Abonamenty medyczne nie powodują konieczności liczenia proporcji

Nasza spółka z o.o. zajmuje się tylko działalnością handlową opodatkowaną VAT. Dla naszych pracowników wykupiliśmy pakiety medyczne. Ich przekazanie jest zwolnione z VAT. Czy to oznacza, że VAT z wszystkich...

Zamknij