Pracodawca nie musi płacić za kursy pracownika

Jestem zatrudniona w dziale księgowości pewnej spółki. Ostatnio zwróciłam się do jej zarządu o zgodę na udział w kursie języka angielskiego. Czy w przypadku, gdy pracodawca wyraził zgodę na kurs, będzie to oznaczało, że zwróci mi koszty szkolenia albo chociaż pokryje ich część”

W tym przypadku pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów szkolenia pracownika. Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nie oznacza, że automatycznie musi on pokryć koszt kursu. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Podnoszenie kwalifikacji może dotyczyć w szczególności pracy aktualnie wykonywanej przez pracownika lub innej pracy, jeśli np. planowany jest awans pracownika lub pracodawca zamierza zmienić mu warunki zatrudnienia.

Więcej w fiansowanie szkoleń, rozwój zawodowy
Państwo powinno dofinansowywać zdobywanie wiedzy

Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe zdobywanie nowej wiedzy to podstawa do dalszego rozwoju kariery zawodowej pracownika. Z tym stwierdzeniem zgadzają się niemal wszyscy. Jednak zaskoczeniem jest, że również większość chciałaby, aby...

Zamknij