Czy wpłaty na zakładowy fundusz rehabilitacji wpływają na CIT

Zakład pracy chronionej nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartości podatku od nieruchomości wpłacanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – orzekł WSA w Gliwicach 13 czerwca 2012 r.

Wyjaśnił, że jest to kwota wynikająca ze zwolnienia podatkowego, a nie kwota podatku od nieruchomości.
Organ w toku kontroli ustalił, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów poprzez uwzględnienie w nich podatku od nieruchomości, od którego była zwolniona. W związku z tym organ skorygował rozliczenia i w decyzji określił wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu CET.

W odwołaniu od decyzji oraz w skardze spółka argumentowała że jest zakładem pracy chronionej. Na mocy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych równowartość podatku od nieruchomości odprowadza na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Rzeczpospolita pisze, że zdaniem spółki kwota ta jest kosztem uzyskania przychodów.

Więcej w fundusz rehabilitacji, księgowość i podatki
Niewielkie uchybienie formalne nie pozbawia zwolnienia z akcyzy

WSA w Warszawie 23 maja 2012 r. orzekł, że niespełnienie dodatkowych wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych wynikających z rozporządzenia ministra finansów nie powoduje, że podatnik musi zapłacić akcyzę. Sąd...

Zamknij