Przesyt coachów, a nie coachingu

Ostatnie lata sprzyjały rozwojowi branży coachingowej. Teraz rynek jej usług charakteryzuje duża podaż – wiele szkół oferuje szkolenia i certyfikacje z prowadzenia coachingu – zauważa Puls Biznesu.

Jest też wielu coachów, którzy szukają klientów i możliwości współpracy. Nastąpił – przynajmniej na razie – przesyt szkoleniami dla coachów. Jest coraz mniej chętnych, odwołuje się terminy zajęć, a szkolące ich firmy bardziej stawiają na PR, by zachęcić kandydatów. Dyplomowanych coachów jest bardzo wielu. Ale po okresie euforii z powodu zdobycia dyplomu i chęci prowadzenia coachingu, trenerów spotkał zimny prysznic: mały popyt. Trwa zatem przegrupowanie: część coachów wykonuje różne usługi doradczo-szkoleniowe, inni nie wykorzystują wiedzy w praktyce. Ci, którzy nadal chcą działać w branży, zaczęli się zrzeszać w różne organizacje. Niektóre działają na zasadzie wzajemnego wsparcia przy sprzedaży, szukają klientów i przedstawiają w ramach wspólnej oferty różne kandydatury coachów.

Ostatnie zapytania:

  • przesyt ns rynku trenerzy
Więcej w caching, szkolenia
MF interpretuje VAT od szkoleń za dotacje

Jak twierdzi MF żeby stwierdzić, czy dotacja wchodzi do podstawy opodatkowania, ważne są warunki jej przyznania. O tym, czy usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT), decyduje...

Zamknij