Pracownik w delegacji

Polecenie pracownikowi wykonywania zadań służbowych poza jego stałym miejscem pracy, w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę (a więc w ramach podróży służbowej), rodzi po stronie pracodawcy określone obowiązki. Wiążą się one przede wszystkim z prawem pracownika do otrzymania zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową. Należności obejmują nie tylko diety (czyli kwoty przyznawane na pokrycie kosztów wyżywienia i drobnych wydatków), ale również m.in. zwrot kosztów transportu, noclegów i innych uzasadnionych wydatków określonych przez pracodawcę.

 

Zasady wypłacania tego rodzaju należności powinny być określone w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo w indywidualnej umowie o pracę, jeżeli powyższe akty wewnątrzzakładowe u pracodawcy nie obowiązują. Kwota diety u pracodawców sektora prywatnego nie może być niższa niż określona w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 19 grudnia 2002 r. W praktyce oznacza to obecnie 23 zł. za każdą pełną dobę podróży, natomiast w przypadku zagranicznej podróży służbowej wysokość diety zależy od państwa docelowego. Dieta należna pracownikowi ulega redukcji, jeżeli pracodawca zapewnia mu bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Więcej w delegacja, dieta
Podróże biznesowe Polaków – ile wydajemy?

  Najwięcej podróży służbowych odbywa się wiosną i jesienią. Jakie kwoty polskie firmy przeznaczają na jeden wyjazd służbowy pracownika? Ile takich podróży odbywa się w ciągu roku? Czy każdy wymaga...

Zamknij