Pomorze podniesie kwalifikacje pracowników i menedżerów

Przedsiębiorcy z terenu województwa pomorskiego, którzy chcą zadbać o rozwój swoich pracowników, mają teraz szansę, aby uczynić projekt szkoleniowy tańszym dla budżetu firmy. A wszystko przez możliwość uzyskania dofinansowania z działania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” programu „Kapitał ludzki”. Właśnie ta część programu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, służy projektom szkoleniowym. Oznacza to dla firmy możliwość uzyskania dotacji z przeznaczeniem jej np. na przygotowanie materiałów, wynajęcie eksperta, pokrycie części kosztów administracyjnych czy wynajęcia sali. Projekty szkoleniowe mogą mieć zarówno charakter ogólny, tj. taki, kiedy zdobytą wiedzę można wykorzystywać na różnych stanowiskach pracy, jak i specjalistyczny. W tym drugim wypadku chodzi o kursy, które dają bardzo specjalistyczną wiedzę, trudną do wykorzystania na innych polach działalności zawodowej. W praktyce wszystko zależy od potrzeb firmy i jej pracowników. Tak czy inaczej każdy projekt musi być dobrze uzasadniony, tj. wyjaśniać, dlaczego firma musi przeprowadzić szkolenia, jak wpisuje się to w jej strategię rozwoju, jakie efekty przyniesie to w dłuższej perspektywie. Większe szanse na uzyskanie dotacji mają te projekty szkoleniowe, które wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstwa i wpisują się w jego długofalową strategię rozwoju.

Więcej w rozwój zawodowy, szkolenia dla menedżerów
Szkolenia – mity, fakty, przyszłość

Rezygnacja ze szkolenia i rozwoju pracowników w okresie spowolnienia gospodarczego wydaje się racjonalnym krokiem. Zarządzający są w stanie szybko udowodnić na podstawie twardych liczb, że ograniczyli koszty prowadzenia biznesu. Budżety...

Zamknij