Kobiety chcą się szkolić

 

Jak wynika z badania MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ponad 70% ankietowanych kobiet dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia się. Uczyć przez całe życie chcą się również osoby po czterdziestce (blisko 72%).

Czy Panowie dogonią Panie?

Choć zmniejsza się dystans między płciami jeśli chodzi o chęć ciągłego podnoszenia kwalifikacji, to nadal prym wiodą kobiety. Ponad 70% kobiet deklaruje, że uczenie się to bardzo ważny postulat. Wiarę tę podziela 63% badanych mężczyzn. Co ciekawe, w przypadku mężczyzn można zaobserwować większy i szybszy wzrost świadomości w tym zakresie. Dla porównania, w marcu 2010 r. tylko 49% mężczyzn i blisko 66% kobiet, dostrzegało konieczność doskonalenia własnych umiejętności. 

– Nie ma w Polsce przedsiębiorczości „kobiecej” i „męskiej”. Wszyscy właściciele firm, niezależnie od płci, mają podobne nadzieje, oczekiwania i obawy; stają przed podobnymi barierami instytucjonalnymi i wahaniami koniunktury – mówi Bożena Lublińska – Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – Cieszy więc fakt, że również inwestowanie w rozwój pracowników staje się wartością uniwersalną  – dodaje.

Wiek ma znaczenie

Wydawać by się mogło, że im młodsi respondenci tym większa chęć samorozwoju. Nic bardziej mylnego. Największą świadomością  konieczności ciągłego kształcenia wykazali się respondenci w wieku 40-49 lat (blisko 72%). To o 10% więcej niż 

w przypadku osób o 20 lat młodszych (20-29 lat). Zaskakująco niewielkie są różnice pomiędzy ankietowanymi posiadającymi różne wykształcenie. I tak 69% osób z wyższym wykształceniem zgadza się z ideą ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 

W przypadku badanych ze średnim wykształceniem jest to blisko 63%, a z zasadniczym zawodowym lub niższym to blisko 58%. 

 

Więcej w rozwój osobisty
Specjaliści IT powinni zadbać o swoje umiejętności interpersonalne

Wysokie kwalifikacje zawodowe to już za mało, by zdobyć dobrą pracę - wynika z najnowszych analiz firmy rekrutacyjnej Antal International. Według jej ekspertów, nawet specjaliści IT - obecni pupile rynku...

Zamknij